Privacyverklaring

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Hieronder informeren wij, FWU AG, FWU Life Insurance Lux S.A., FWU Life Insurance Austria AG, FWU Invest S.A., zoals van toepassing volgens afdruk, hierna te noemen ‘FWU’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’, u over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik van onze websites:

 • https://www.forwardyou.com

 • https://www.fwuinvest.com

 • https://www.fwu.life

 • https://www.fwulife.de

 • https://www.fwulife.it

 • https://www.fwulife.fr

 • https://www.fwulife.es

 • https://www.fwulife.be

 • https://www.fwulife.at

 • https://fwu.investments

Mocht u vragen hebben met betrekking tot gegevensbescherming in verband met onze website of de op de website aangeboden diensten, neemt u dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming / het Ondersteuningsteam voor gegevensbescherming:

 • FWU AG: datenschutzbeauftragter@forwardyou.com

 • FWU Life Insurance Lux S.A. (Luxemburg): datenschutzbeauftragter@fwu.life

 • FWU Life Insurance Lux S.A. (Duitsland): datenschutzbeauftragter@fwulife.de

 • FWU Life Insurance Lux S.A. (Italië): RPD@fwulife.it

 • FWU Life Insurance Lux S.A. (Frankrijk): DPD@fwulife.fr

 • FWU Life Insurance Lux S.A. (Spanje): proteccion-datos@fwulife.es

 • FWU Life Insurance Lux S.A. (België): info@fwulife.be

 • FWU Life Insurance Austria AG: datenschutzbeauftragter@forwardyou.at

 • FWU Invest S.A. (Ondersteuningsteam voor gegevensbescherming): info@fwuinvest.com

2. Toepassingsgebied, doeleinden en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens

We verzamelen en gebruiken rechtstreeks van onze gebruikers of van andere bronnen (zoals hieronder aangegeven) verkregen persoonsgegevens in de volgende situaties:

2.1. Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Telkens wanneer een gebruiker toegang krijgt tot onze website, slaat ons systeem automatisch gegevens en informatie van het aanvragende computersysteem op. In dit verband worden de volgende gegevens (‘technische gegevens’) verzameld:

 • Informatie over browsertype en -versie

 • Het besturingssysteem van de gebruiker

 • De internetaanbieder van de gebruiker

 • Het IP-adres van de gebruiker

 • Datum en tijd van toegang

 • Websites vanaf welke het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website

 • Websites die worden geopend door het systeem van de gebruiker via onze website

De gegevens worden in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met overige persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

In dit verband verzamelen en gebruiken we deze technische gegevens voor doeleinden die betrekking hebben op (netwerk)beveiliging (d.w.z. het vermogen om cyberaanvallen tegen te gaan), marketing, een beter inzicht in de behoeften van onze gebruikers, de voortdurende verbetering van onze website en de goede levering van de website aan de computer van de respectieve gebruiker.

Het doeleinde van de opslag in logbestanden is om de werking en bruikbaarheid van de website te garanderen. Verder gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om de beveiliging van onze IT-systemen te waarborgen. In dit verband worden de gegevens niet geanalyseerd voor enige marketingdoeleinden.

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en van de logbestanden is art. 6 (1) f AVG.

2.1.1. Gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de webbrowser of door de webbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website opent, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Dit cookie bevat een specifieke tekenreeks die de unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website nogmaals wordt geopend.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen, vanaf welke computer deze naar ons worden doorgestuurd. U als gebruiker heeft volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de doorgifte van cookies uitschakelen door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen. Eerder opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd wanneer u maar wilt. Dit kan zelfs automatisch plaatsvinden. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, kunt u mogelijk niet meer volledig gebruik maken van alle functies van de website.

Raadpleeg voor meer informatie over de door ons gebruikte cookies ons Cookie- en trackingbeleid.

2.1.2. Trackingtools

Onze website maakt gebruik van trackingtools. Trackingtools worden gebruikt om de efficiëntie van onze website te verhogen.

Raadpleeg voor meer informatie over de door ons gebruikte afzonderlijke tools ons Cookie- en trackingbeleid.

2.1.3. Socialemediaplug-ins

Op onze website maken we gebruik van socialemediaplug-ins in de vorm van een ‘twee-klik oplossing’. Met de twee-klik oplossing worden uw gegevens alleen doorgestuurd naar de respectieve sociale media.

Het gebruik van de plug-ins op onze website is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in verband met marketingdoeleinden (art. 6 (1) f AVG).

Raadpleeg voor meer informatie over de afzonderlijke plug-ins ook ons Cookie- en trackingbeleid.

2.1.4 Marketingautomatiseringssoftware

FWU AG gebruikt Hubspot als marketingautomatiseringssoftware voor communicatie en voor het registreren van klantengegevens.
Hubspot host zijn productinfrastructuur op Amazon Web Services in de oostelijke regio van de Verenigde Staten. Hubspot maakt ook gebruik van het Google Cloud Platform (GCP) in de EU (Frankfurt, Duitsland) om de verwerking te ondersteunen van plaatselijke klantengegevens die essentieel zijn voor de ondernemingen van zijn klanten. Dat omvat leads, email events en analyse. Europese klantengegevens worden verwerkt en beveiligd in de EU, alvorens ze worden getransfereerd naar de VS en daar opgeslagen. De cloudinfrastructuur die wordt gehost op GCP, geeft bijkomende redundantie voor alle Hubspotklanten wat cruciale componenten van het systeem aangaat.

In het licht van het recente Schrems-II-arrest heeft Hubspot zijn engagement officieel herbevestigd om zijn klantengegevens te beschermen, wat ook een veilig en legitiem mechanisme inhoudt voor het overdragen van gegevens van de EU naar de VS. Hubspot baseert zich op de contractuele standaardbepalingen om persoonlijke gegevens naar de VS door te sturen. Hubspot baseert zich niet langer op het EU-US Privacy Shield als transfermechanisme, maar blijft evenwel de principes van het EU-US Privacy Shield toepassen op alle gegevens die van Hubspots EU-klanten naar de VS worden overgedragen. Voor meer informatie kunt u Hubspots Data Processing Agreement en Hubspots Commitment to Protecting EU Data Transfers raadplegen.

Toepassing voor webanalyse:
Met het oog op websiteanalyse worden op onze websites met technologieën van Hubspot, Inc. (www.hubspot.com) automatisch gegevens verzameld en opgeslagen, waarmee op basis van pseudoniemen gebruiksprofielen worden aangemaakt. Overeenkomstig art. 6 § 1 zin 1 letter f DSGVO dient dat alles – als overwegend gerechtvaardigd aangemerkt belang binnen het kader van een belangenafweging – voor het veiligstellen van de optimale presentatie van ons aanbod. Daartoe kunnen cookies worden ingezet. Nadat voornoemd doel is vervallen en ons gebruik van Hubspot is geëindigd, worden de gegevens gewist die in dit verband werden verzameld.

Toepassing voor het beheer van gebruikersrekeningen en communicatie:
Ook voor het beheer van gebruikersrekeningen hanteren wij op onze websites technologieën van Hubspot, Inc.
Als u via een contactformulier of een chat contact met ons opneemt en daarbij uw e-mailadres ingeeft, wordt een gebruikersrekening aangemaakt en de inhoud van de betrokken communicatie wordt bewaard, om deze en toekomstige aanvragen beter te kunnen verwerken. Als u geen e-mailadres ingeeft, wordt geen gebruikersrekening aangemaakt en wordt de inhoud van de communicatie niet bewaard. Daarnaast gebruiken we Hubspot ook nog voor het versturen van e-mails.


2.1.5 Gebruik van Mailchimp

Via onze website en via de contactformulieren die u daar kunt vinden, bieden we u de mogelijkheid om informatie in te winnen over onze dienstverlening.

Voor communicatie en de registratie van klantengegevens doet FWU AG een beroep op de internetdienst “MailChimp“, een service van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, hierna “The Rocket Science Group“ genoemd.

Met de certificering volgens het EU-US-privacyschild (“EU-US Privacy Shield“), dat u hier kunt inkijken, garandeert The Rocket Science Group dat de EU-richtlijnen rond privacybescherming ook worden toegepast bij het verwerken van gegevens in de VS. Bovendien geeft The Rocket Science Group via http://mailchimp.com/legal/privacy/ verdere informatie over privacybescherming.

Als u onze contactformulieren gebruikt, dan verwerkt The Rocket Science Group de gegevens die verzameld worden tijdens de aanmeldingsprocedure. Ook uw IP-adres en de datum van uw aanmelding worden opgeslagen. De e-mails die daarna worden verstuurd via The Rocket Science Group, bevatten daarenboven een trackingpixel, ook “web beacon“ genoemd, om statistieken te kunnen opstellen voor verder gebruik.

Zoals vermeld in artikel 7 alinea 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kunt u uw toestemming inzake mailverwerking te allen tijde herroepen; de herroeping geldt vanaf dat moment voor toekomstige mails, zonder terugwerkende kracht. Daartoe hoeft u ons alleen maar uw herroeping te melden, of de afmeldlink te activeren die u in iedere e-mail vindt.

2.2. Gebruik van de op onze website aangeboden diensten

We bieden op onze website diverse verschillende diensten en applicaties aan. Om deze weer te geven, moeten we persoonsgegevens van de gebruiker of van onze klant verzamelen en verwerken.

2.2.1. Nieuwsbrief

U kunt zich voor een gratis nieuwsbrief aanmelden op onze website. De gegevens die u invoert in het dialoogvenster wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden naar ons verstuurt en door ons verwerkt:

 • Voornaam, achternaam

 • E-mailadres

 • Postcode

 • Telefoonnummer

Daarnaast worden de volgende gegevens tijdens de aanmelding verzameld:

 • IP-adres van de aanvragende computer

 • Datum en tijd van registratie

Tijdens het aanmeldingsproces wordt uw toestemming voor de verwerking van de gegevens verkregen en wordt verwezen naar dit Privacybeleid.

In verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven worden geen gegevens naar derden doorgestuurd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de verzending van de nieuwsbrief.

We verwerken uw gegevens in verband met de nieuwsbrief om u nieuws te kunnen sturen om u op de hoogte te houden van interessante onderwerpen van FWU Group. Verder verwerken en gebruiken we het ingevoerde e-mailadres om u gepersonaliseerde aanbiedingen in verband met de nieuwsbrief te sturen.

Als u via een koppeling in de nieuwsbrief wordt doorgeleid naar onze webpagina's, wordt u ook geacht uw toestemming te hebben gegeven voor de verwerking en het gebruik door ons van uw IP-adres, locatiegegevens, web beacons of vergelijkbare technologieën om te controleren of de aan u gestuurde aanbiedingen in overeenstemming zijn met uw vereisten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na de aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker met de toestemming van de gebruiker is art. 6 (1) a AVG.

2.2.2. Statistische analyses

Mogelijk worden uw gegevens geanalyseerd om de voorkeuren van onze leden te beoordelen (‘statistische analyse’) in een datawarehouse ten behoeve van op interesses gerichte marketing, een gepersonaliseerde benadering en de voortdurende optimalisatie van ons bedrijfsproces. De doelstelling van deze verwerking is een beter inzicht te krijgen in wat onze klanten van ons verwachten en in staat te zijn u een communicatie op maat te bieden. Verder helpen deze analyses ons op het gebied van fraudedetectie, controle en waarborging van beveiliging; op deze manier gaan wij over tot deze verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen (art. 6 (1) f AVG).

2.2.3. Klantportal

U kunt op onze website inloggen op onze klantportal. Om in te loggen heeft u een door ons aan u verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Wanneer u bent ingelogd op de klantportal, kunt u uw mastergegevens, uw contactgegevens en uw bankrekeninggegevens wijzigen.

Het doel van deze verwerking is om het voor u gemakkelijker te maken om de door ons over u verzamelde persoonsgegevens te bekijken en ons te informeren over wijzigingen, zoals een adreswijziging in geval van een verhuizing.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de klantportal bestaat uit onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 (1) f AVG) om een efficiënt gegevenscommunicatiesysteem voor onze klanten te garanderen.

Raadpleeg voor meer informatie over de klantportal uw verzekeringspolis.

2.2.4 Zoek mijn adviseur

Op onze website kunt u gebruik maken van onze “Zoek mijn adviseur” dienst, zodat een adviseur bij u in de buurt contact met u kan opnemen. Gelieve hiervoor uw gegevens (naam, postcode, telefoonnummer, e-mail) in te voeren in het contactformulier en het naar ons op te sturen. Vervolgens geven we deze informatie door aan een adviseur bij u in de buurt, die elektronisch of per post contact met u zal opnemen om een afspraak te maken. Een overdracht naar andere ontvangers vindt niet plaats. Deze dienst zal gedurende 3 maanden vanaf de datum van verzending voor u beschikbaar zijn. De betreffende adviseur kan in deze periode met u contact opnemen. Wij verwerken uw gegevens om u deze dienst te kunnen bieden (Artikel 6 (1) b AVG), om onze legitieme belangen te beschermen (zie paragraaf 2.3), (Artikel 6 (1) f AVG) en om wettelijke verplichtingen na te komen (zoals belastingverplichtingen) (Artikel 6 (1) c AVG).

Uw gegevens worden voor een periode van ten minste 3 maanden opgeslagen (gedurende de tijd dat de dienst voor u beschikbaar is). Verder verwijzen we naar rubriek 3 “Duur van de Gegevensverwerking” in deze privacyverklaring.

2.2.5. Verzoek om u terug te bellen

U kunt ons op onze website uw contactgegevens geven, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode, om ons te vragen u terug te bellen.

We verwerken uw gegevens om precontractuele redenen, teneinde te voldoen aan uw overeenkomst (art. 6 (1) b AVG), alsook om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, zoals het bieden van een efficiënte klantenservice (art. 6 (1) f AVG).

2.2.6. Een brochure aanvragen

U kunt ons op onze website uw e-mailadres geven om een brochure aan te vragen. We verwerken uw e-mailadres om u de brochure die u heeft aangevraagd, toe te sturen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het beschermen van onze gerechtvaardigde belangen zoals direct marketing (art. 6 (1) a AVG).

2.2.7. Voor ons werken

U kunt ons op onze website uw contactgegevens geven, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en provincie, om te informeren of u voor ons kunt komen werken als adviseur. We verwerken uw gegevens om contact met u op te nemen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw gegevens bestaat uit precontractuele redenen (art. 6 (1) b AVG).

2.2.8. Sales Information System (SIS)

Makelaars kunnen op onze website inloggen op het Sales Information System. Om in te loggen heeft u een door ons aan u verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Wanneer u bent ingelogd op het Sales Information System, kunt u de gegevens over door u afgesloten overeenkomsten inzien.

Het doel van deze verwerking is om het voor u gemakkelijker te maken om een overzicht te krijgen van uw werk en de afgesloten overeenkomsten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met het Sales Information System bestaat uit contractuele doeleinden (art. 6 (1) b AVG) alsook onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 (1) f AVG) om efficiënte arbeidsvoorwaarden te kunnen waarborgen.

2.3. Onze gerechtvaardigde belangen bij de verwerking van persoonsgegevens

Indien art. 6 (1) f AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking vertegenwoordigt, omvatten onze gerechtvaardigde belangen, naast de hierboven genoemde doeleinden, de volgende punten:

 • Bescherming van de onderneming tegen materiële en niet-materiële schade

 • Professionalisering van onze diensten

 • Kostenoptimalisatie (beheer en minimalisering)

2.4. Overige verwerkingsverplichtingen

Indien we daartoe van rechtswege verplicht zijn, kunne we persoonsgegevens bijvoorbeeld ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen inzake bewaring ingevolge het handels- of belastingrecht of om te voldoen aan de vereisten krachtens sociaalverzekeringsrecht. Raadpleeg voor meer informatie over bewaartermijnen ‘Duur van de gegevensverwerking’.

2.5. Verplichting om persoonsgegevens te specificeren

Met het oog op de dwingende wettelijke of contractuele vereisten hebben we de verplichte velden die in het dialoogvenster op onze website moeten worden ingevuld, aangegeven zodat we de door u gevraagde overeenkomst of dienst kunnen uitvoeren.3. Duur van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor voornoemde doeleinden. Persoonsgegevens kunnen worden bewaard gedurende de periode waarin vorderingen kunnen worden ingesteld tegen FWU Group (verjaringstermijn van drie tot dertig jaar). Daarnaast worden de persoonsgegevens opgeslagen indien en voor zover FWU Group daartoe verplicht is overeenkomstig de wet. De verplichtingen om bewijzen te overleggen alsook de verplichtingen in verband met bewaring worden onder meer beheerst door het Handelswetboek, het Belastingwetboek en de Wet inzake de bestrijding van het witwassen van geld.4. Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

U heeft het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken, op gronden die verband houden met uw eigen situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben waarbij de verwerking is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6 (1) AVG, inclusief profilering gebaseerd op deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij deze dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of tenzij de verwerking plaatsvindt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben ten behoeve van deze marketing, inclusief profilering voor zover dat verband houdt met deze direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor deze doeleinden.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht van bezwaar door geautomatiseerde middelen uitoefenen met behulp van technische specificaties.5. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Om in staat te zijn u onze producten en diensten aan te bieden op basis van onze contractuele verplichtingen of met inachtneming van onze gerechtvaardigde belangen, moeten we uw persoonsgegevens mogelijk doorgeven aan derden binnen of buiten FWU Group. Deze ontvangers kunnen als volgt worden ingedeeld:

 • Dienstverlening

 • Marketing

 • IT

In dit verband kunnen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen of internationale organisaties. Voor de bescherming van u en van uw persoonsgegevens is deze gegevensoverdracht onderworpen aan passende veiligheidsvoorzieningen ingevolge en in overeenstemming met de wettelijke vereisten (met name toepassing van EU-modelcontractbepalingen), of heeft de Europese Commissie een passend besluit verstrekt (art. 45 AVG).

Raadpleeg voor informatie over EU-modelcontractbepalingen [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:NL:PDF]. De Europese Commissie publiceert haar besluiten waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard onder [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu].

Als u een kopie wilt aanvragen van de toegepaste beveiligingsmaatregelen, neemt u dan contact op met de hierboven (1. Verwerkingsverantwoordelijke) genoemde functionaris voor gegevensbescherming / het Ondersteuningsteam voor gegevensbescherming.

Bovendien zijn wij wettelijke verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan nationale en internationale instanties ((art. 6 (1) c AVG) in verband met lokale en internationale regelgevingen en verdragen).6. Rechten van de betrokkene

FWU Group zet alles in om een eerlijke en transparante verwerking te waarborgen. Het is voor ons van belang dat betrokkenen zowel hun rechten van bezwaar kunnen uitoefenen als, indien sprake is van de respectieve wettelijke voorwaarden, de volgende rechten:

 • Recht op toegang (art. 15 AVG)

 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

 • Recht op verwijdering (‘recht om te worden vergeten’) (art. 17 AVG)

 • Recht op beperking van verwerking (art. 18 AVG)

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG)

 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG)

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming / het Ondersteuningsteam voor gegevensbescherming, beschreven in 1. Verwerkingsverantwoordelijke. Opgemerkt dient te worden dat we uw persoonsgegevens zullen verwerken ingevolge art. 6 (1) c AVG om in staat te zijn uw verzoek in behandeling te nemen en voor identificatiedoeleinden.

Verder kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor FWU Group is:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 27

D - 91522 Ansbach

Tel.: +49 (0) 981 53 1300

Fax: +49 (0) 981 53 98 1300

E-mail: poststelle@lda.bayern.de

CNPD (Commission Nationale pour la Protection des Données)

1, Avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

Web: https://cnpd.public.lu/fr/support/contact.html

Agencia Española de Protección de Datos

C/ Jorge Juan, 6

28001-Madrid

Tel: 901 100 099 / 91.266.35.17

Web: http://www.agpd.es

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio n. 121

00186 ROMA (RM)

Fax: (+39) 06.69677.3785

Tel.: (+39) 06.696771

E-mail: garante@gpdp.it

Certified E-mail: protocollo@pec.gpdp.it

Österreichische Datenschutzbehörde,

Wickenburggasse 8–10,

A - 1080 Wien

Tel.: +43 1 52 152-0

E-mail: dsb@dsb.gv.at

CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés)

3 Place de Fontenoy

TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07, France

Tel: +33 (0)1.53.73.22.22

Fax: +33 (0)1.53.73.22.00

Web: http://www.cnil.fr/

Commission for the Protection of Privacy

Rue de la Presse 35,

1000 Brussels, Belgium

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be7. AML/KYC

Indien wij aansprakelijk (een ‘obligated party’) zijn in de betekenis van de antiwitwaswet (Anti Money Laundering Act – AML) en de bijbehorende regelgeving, en bij onze klanten, zakenpartners en uiteindelijke gerechtigden een controle op witwaspraktijken (money laundering check – KYC) moeten uitvoeren, is het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op artikel 11a van de Duitse Geldwäschegesetz (GwG – antiwitwaswet).

Persoonsgegevens worden slechts verzameld en verwerkt voor zover noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerking. Met name het risicogerichte voldoen aan de algemene due-diligenceverplichtingen in de vorm van identificatie van de uiteindelijke gerechtigde kan worden beschouwd als doeleinde van de verwerking.

In § 11, lid 5, zin 2 wordt de volgende uitzondering bepaald: de geboortedatum, de geboorteplaats en het adres van de uiteindelijke gerechtigde moeten worden verzameld, ongeacht het geïdentificeerde risico. Dat vormt geen overtreding van de voorschriften van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij behandelen alle persoonsgegevens als vertrouwelijk en met de nodige zorg. Ze worden niet aan onbevoegde derden doorgegeven.

8. Toestemming

Als u ons uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, informeren we u hierbij dat u deze toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven voor de nieuwsbrief, kunt u deze toestemming intrekken door direct te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief.

In alle andere gevallen, of als u problemen heeft met het intrekken van uw toestemming via deze website, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming / het Ondersteuningsteam voor gegevensbescherming zoals beschreven onder 1. Verwerkingsverantwoordelijke.

Opgemerkt dient te worden dat de intrekking van uw toestemming alleen voor de toekomst geldt en geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die in het verleden heeft plaatsgevonden. In sommige gevallen hebben we het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken ondanks uw intrekking op een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld om een overeenkomst uit te voeren.9. Disclaimer en beperkingen van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de volgende websites:

 • https://www.forwardyou.com

 • https://www.fwuinvest.com

 • https://www.fwu.life

 • https://www.fwulife.de

 • https://www.fwulife.it

 • https://www.fwulife.fr

 • https://www.fwulife.es

 • https://www.fwulife.be

 • https://www.fwulife.at

 • https://fwu.investments

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op andere websites, die hun eigen specifieke privacyverklaringen bieden.