Een geavanceerde belegging ontworpen voor onze klanten
Hebt u een vraag over uw contract? Neem contact met ons op

Wist u dat meer dan de helft van het handelsvolume op de financiële markten wordt gegenereerd door kwantitatieve algoritmen, die in een oogwenk enorme hoeveelheden wiskundige gegevens kunnen verwerken, waardoor de automatisering van slimme beleggingsstrategieën mogelijk wordt?

De financiële wereld wordt immers gedomineerd door computers, die algoritmen aandrijven die zijn ontwikkeld door wiskundigen, die bekend staan als kwantitatieve analisten of 'quants'. Wij zijn ervan overtuigd dat deze spitstechnologie fenomenale voordelen biedt.

Forward Quant - Kwantitatieve financiering tot uw dienst

In de beleggingswereld van vandaag wordt innoveren steeds essentiëler en dat is precies wat wij doen. De financiële markten veranderen voortdurend en worden steeds concurrerender. We moeten er dus voor zorgen dat we altijd een stap voor blijven. Onze beleggingsstrategie is altijd gericht op vooruitgang. Daarom blijven we onze Quant-technologie, die in DRC-, BRC- et CRC-fondsen* geïntegreerd is, evalueren en verfijnen. Als pionier in vermogensbeheer verbindt FWU zich ertoe u slimme en schaalbare oplossingen te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften en die u aan het einde van het contract garanties bieden op het belegde kapitaal. Forward Quant combineert levensverzekeringen en slimme financiële beleggingen, gebaseerd op kwantitatieve analyse, om uw toekomst zo goed mogelijk veilig te stellen


*Dynamic, Balanced et Conservative Risk Control (Dynamische, evenwichtige en conservatieve risicobeheersing).

Maximale diversificatie, wereldwijde portefeuille

Het succes van een beleggingsstrategie op lange termijn ligt in de diversificatie over een groot assortiment van beleggingen. Daarom diversifieert Forward Quant uw belegging automatisch in elke activaklasseover de hele wereld. U hoeft zich geen zorgen te maken over de schommelingen van de lokale financiële markten en profiteert van meer dan 400.000 beleggingsactiva en 24/7 van een kwantitatief algoritmisch beheer.  


Aandelen, obligaties met vaste rentevoet, geldmarktinstrumenten, fondsen… We geven u toegang tot een bijna oneindig beleggingsuniversum. Deze algemene aanpak werd ontwikkeld in Luxemburg, een van de belangrijkste centra van financiële innovatie en streng gereglementeerde beleggingen, waar ook FWU Life Insurance Lux is gevestigd.

fwu website graph3 map
Kwantitatieve analyse: 100% slim, 100% rationeel

Forward Quant is gebaseerd op een zuiver factorgebaseerdeanalyse van fondsen op wereldschaal. Onze 'Sentiment Scanner' analyseert voortdurend het financiële nieuws om in real time op trends te anticiperen. Met behulp van computer- en wiskundige modellen, en ook van historische gegevens, kunnen we met de kwantumtechnologie de financiële markten op geautomatiseerde wijze en binnen een zeer kort tijdsbestek analyseren.  


Het belangrijkste doel van onze technologie is ons in staat stellen winstgevende beleggingsbeslissingen voor u te nemen en tegelijkertijd uw financiële risico's te minimaliseren, om uw geld zoveel mogelijk te laten opbrengen. De kwantitatieve benadering verwijdert elke emotie die tot menselijke fouten kan leiden.

  • Het voert een diepgaand onderzoek uit waarbij voortdurend complexe financiële gegevens worden geanalyseerd. 

  • Door middel van nauwkeurige berekeningen evalueert het de beste beslissingen op basis van uw huidige risicomodel. 

  • Het bepaalt het juiste evenwicht tussen veiligheid en kansen

Het houdt uw portefeuille 24/7 in het oog en past ze elke twee weken aan.

fwu website graph map analisys dutch
Een innovatieve oplossing: 100% flexibel, 100% aangepast aan uw behoeften

Bij FWU weten we dat één maat niet iedereen past. Uw persoonlijkheid en uw toekomstplannen bepalen uw perceptie van risico: uw verlangen naar veiligheid en uw neiging om risico's te nemen bepalen uw risicomodel en dus het bij u passende garantieniveau op de vervaldag. Wat is mijn risicomodel? Wat is een gegarandeerde prestatie op de vervaldag?

Aan de hand van een wetenschappelijke vragenlijst helpen we u om uw persoonlijke risicobereidheid grondig te analyseren en te vertalen in een beleggingsstrategie of risicomodel. Zo bepalen wij uw risicomodel op een schaal van 'conservatief' tot 'offensief'. Aan elk risicomodel wordt een garantieniveau op de vervaldag verbonden van 0% tot 90% van het belegde kapitaal, alle met inachtneming van een vastgesteld risicobeheerniveau. Met een garantieniveau op de vervaldag van 90%, bijvoorbeeld, bent u er zeker van dat u ten minste 90% van het belegde kapitaal terugkrijgt. Het belegde kapitaal is het referentiebedrag dat wordt gebruikt om het gegarandeerde bedrag aan het einde van het contract te bepalen. Op de vervaldag betekent dat deze kapitaalgarantie van kracht wordt op het einde van het contract.

Bovendien zijn deze garanties flexibel, d.w.z. u hebt de mogelijkheid om uw risicomodel tijdens de looptijd van uw contract te wijzigen en dus uw garantieniveau aan te passen, zodat het altijd perfect aansluit bij uw totale project. Dit is een belegging op maat, die zich aan u aanpast!

| | | | |

Forward Quant: feilloze werking voor een veilige toekomst

Bij FWU weten we dat één maat niet iedereen past. Uw persoonlijkheid en uw toekomstplannen bepalen uw perceptie van risico: uw verlangen naar veiligheid en uw neiging om risico's te nemen bepalen uw risicomodel en dus het bij u passende garantieniveau op de vervaldag. Wat is mijn risicomodel? Wat is een gegarandeerde prestatie op de vervaldag?

Aan de hand van een wetenschappelijke vragenlijst helpen we u om uw persoonlijke risicobereidheid grondig te analyseren en te vertalen in een beleggingsstrategie of risicomodel. Zo bepalen wij uw risicomodel op een schaal van 'conservatief' tot 'offensief'. Aan elk risicomodel wordt een garantieniveau op de vervaldag verbonden van 0% tot 90% van het belegde kapitaal, alle met inachtneming van een vastgesteld risicobeheerniveau. Met een garantieniveau op de vervaldag van 90%, bijvoorbeeld, bent u er zeker van dat u ten minste 90% van het belegde kapitaal terugkrijgt. Het belegde kapitaal is het referentiebedrag dat wordt gebruikt om het gegarandeerde bedrag aan het einde van het contract te bepalen. Op de vervaldag betekent dat deze kapitaalgarantie van kracht wordt op het einde van het contract.

Bovendien zijn deze garanties flexibel, d.w.z. u hebt de mogelijkheid om uw risicomodel tijdens de looptijd van uw contract te wijzigen en dus uw garantieniveau aan te passen, zodat het altijd perfect aansluit bij uw totale project. Dit is een belegging op maat, die zich aan u aanpast!

01
De dynamische fase

We zijn vertrokken! 

Een moedige start betekent een hoger financieel risico, maar een potentieel aanzienlijk hoger rendement. In het begin gedragen we ons offensief.

02
De evenwichtige fase

Rustig aan nu … 

U krijgt 8 tot 12 jaar gemoedsrust, waarbij u uw belegging goed beheert voordat u overgaat naar de laatste fase.

03
De voorzichtige fase

We eindigen in schoonheid. 

Door de risico's van de afgelopen 3 jaar tot een minimum te beperken, consolideren we uw winsten en behalen we positieve resultaten.

graph2 dutch

Ik vond het belangrijk om met experts te werken om mijn geld te sparen en te beleggen. Met de levensverzekeringsproducten van FWU had ik het gevoel dat mijn geld vanaf het begin veilig was. Daarom kan ik de deskundigheid en de producten van FWU alleen maar van harte aanbevelen.

Annabel, 27 jaar
Quote Annabel

Dit is de situatie: met Forward Quant sluiten we alle feilbare menselijke intuïtie uit, aangezien onze beleggingsbeslissingen worden berekend op basis van een geavanceerd algoritme dat voortdurend in ontwikkeling is. Dankzij deze slimme verwerking van wiskundige gegevens zijn onze beslissingen niet langer gebaseerd op emotie of instinct, maar uitsluitend op de zuiver kwantitatieve benadering. Forward Quant biedt u een belegging die aan uw behoeften beantwoordt. Dankzij onze gepersonaliseerde risicomodellen en flexibele garanties behoudt u de controle. Vergeet niet dat aan elk risicomodel een garantieniveau van uw belegging wordt verbonden. Bent u een voorzichtig type, dan geniet u aan het einde van de looptijd een garantie van 80% van uw belegde kapitaal, na aftrek van kosten.

Een belegging met kansen en veilige beleggingen, die zowel dynamisch als geoptimaliseerd is

Stabielere en gerichtere beleggingen, voor minder frequente portefeuilleveranderingen. Een van de grootste vijanden van elke beleggingsstrategie is de kostprijs, die snel kan oplopen en het rendement kan ondermijnen. Dankzij ons nieuwe kwantitatieve algoritme en de nieuwe kennis die het ons verschaft, kunnen wij minder beurstransacties verrichten en zo inefficiënte transacties vermijden die tot te frequente portefeuilleaanpassingen zouden kunnen leiden.

Meer dan 400.000 wereldwijde activa in het beleggingsuniversum

Nog ruimer kijken: een uitgebreider en efficiënter beleggingsuniversum
In feite moeten activabeheerders er steeds naar streven nieuwe activa, met minder correlatie, te vinden om in de portefeuille op te nemen, om beleggers de beste diversificatiemogelijkheden te bieden. Dankzij ons algoritme gebeurt dit automatisch.

Wat betekent dit? Dankzij een ruimere keuze kunnen de beste beslissingen worden genomen. Daarom geven wij u toegang tot een steeds groeiend beleggingsuniversum met 400.000 activa wereldwijd. Meer dan ooit weten onze klanten dat geen enkele kans hen kan ontgaan.

Wij zijn ook begonnen de beleggingen in onze externe fondsen te verminderen om het rendement voor onze klanten te verbeteren, in plaats van het aan de fondsbeheerders uit te keren.

Meer dan 4000 keer het gemiddelde aanbod aan activa op de markt in vergelijking met soortgelijke producten

Wij nemen meer rendementsbronnen op in onze portefeuilles. Wij beleggen niet alleen de dividenden van de verschillende aandelen die wij bezitten, en de potentiële kapitaalwinsten, maar wij verhogen ook het totale rendement door gebruik te maken van een afgeleide strategie. We hoeven niet op alle details in te gaan, maar het belangrijkste idee is om het rendement een extra impuls te geven door gebruik te maken van financiële contracten, opties genaamd. Wij doen dit op een zeer systematische en gestructureerde manier. Het principe is dat wij dankzij dit hogere rendement van onze portefeuilles in moeilijke tijden beter kunnen presteren dan de markt, wat betekent dat uw rendement stabieler en op lange termijn ook hoger is.

Het toepassen van deze strategie in een fonds is vrij ongebruikelijk en vrijwel geen enkele van onze concurrenten doet dit.

Een gesofisticeerde, objectieve benadering die uw geld laat opbrengen

Nieuwe kwantitatieve beleggingsmotor: Big Data-analyses tot in het extreme.

Mensen zijn zelden objectief bij het nemen van beslissingen, laat staan als het om geld gaat. Wij hebben altijd vertrouwd op Big Data om te scannen, trends te beoordelen en activa te identificeren om in te beleggen. Dus hoe kunnen we nog verder gaan? Door het economische nieuws van de hele wereld te analyseren - niets minder dan dat!

Hiertoe gebruiken we een algoritme gebaseerd op vooruitgang op het gebied van 'neuro-linguïstisch programmeren', dat machines in staat stelt teksten te begrijpen en te interpreteren. Door snel al het economische nieuws te scannen, hebben we dan een nauwkeuriger beeld van hoe de wereldeconomie op de financiële markten wordt waargenomen en kunnen we bijgevolg op trends anticiperen.

Om uw kansen op succes te vergroten, is kwantitatief handelen de aangewezen weg. Kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn geëvolueerd van back-office zwarte dozen tot onontbeerlijke beleggingsinstrumenten. Deze geavanceerde technologie is ontworpen door de meest innovatieve koppen in de industrie, in combinatie met de snelste computers. Kwantitatieve financiering identificeert inefficiënties en maakt gebruik van het hefboomeffect om de beste kansen te bepalen.

Wat vinden onze klanten van FWU en Forward Quant? Bekijk nu onze klantbeoordelingen!