2 februari 2024

5 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Actuarissen: experts in financiële producten
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

Verzekeringsproducten zijn ondenkbaar zonder de actuarissen die deze producten ontwerpen. Zij worden geconfronteerd met hun saaie imago en zijn de specialisten die ervoor zorgen dat de verzekeringsklanten net dat financiële product krijgen dat ze willen. Het zijn precies de voortdurend veranderende eisen van de klanten die het beroep zo boeiend maken, aangezien actuarissen op de hoogte zijn van alle trends en innovaties in de sector. Je zou ook kunnen zeggen dat actuarissen de experts zijn waar de verzekeringssector niet zonder kan.

Waar moeten we tijdens productontwikkeling op letten?

Het succes van een klantenbelegging hangt niet alleen af van de berekeningen van een actuaris of van de prestaties van fondsen. Een noodzakelijke bouwsteen van het product is de productontwikkeling zelf, waarvan de afzonderlijke stappen vastgelegd zijn in een beleid voor 'Product Oversight and Governance' (POG). Deze 'POG' volgt de zogenoemde 'IDD-richtlijn' (van kracht geworden in de herfst van 2018) die door de nationale overheden moet worden gevolgd en sinds 2021 door de EAVB ('Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen) in de afhandeling is gestandaardiseerd. Op grond van deze richtlijnen voor producttoezicht en governance voldoen verzekeringsmaatschappijen, waaronder ook FWU Life Insurance Lux S.A., aan hun wettelijke vereisten voor producttoezicht en productontwikkeling.

Voor klanten betekent de 'Product Oversight and Governance' in de eerste plaats meer transparantie bij financiële producten. Vóór de lancering van een product berekenen en testen actuarissen de tarieven en kosten om er zeker van te zijn dat een financieel product geschikt is voor de 'doelmarkt' en ook voor de potentiële klant. Dit zorgt ervoor dat klanten alleen financiële producten kopen die ook echt bij hen passen.

De POG-richtlijnen vereisen een duidelijk proces voor de ontwikkeling van producten die de verzekeringsmaatschappijen, actuarissen en andere belanghebbenden in de productontwikkeling volgen.

De POG-cyclus is in principe in drie domeinen onderverdeeld:

De productontwikkeling:

Het proces begint met de identificatie van de doelmarkt waarvoor een product ontwikkeld wordt. De juiste klanten worden geïdentificeerd, terwijl niet-passende klantprofielen uitgesloten worden. Vervolgens worden alle producteigenschappen zoals kosten en de 'break-even' wiskundig getest. Als de producteigenschappen niet voldoen aan de verwachtingen van de doelmarkt, dan wordt het product aangepast.

De productvrijgave:

De processtappen van de productplanning tot aan de lancering van het product moeten worden vrijgegeven door experts als advocaten, actuarissen en compliance teams. Hiermee wordt de hele productontwikkeling tot aan de uiteindelijke vrijgave uitgevoerd met de klant in gedachten.

De productcontrole:

Na de start van de verkoop wordt het product ook voortdurend gecontroleerd op basis van vooraf berekende resultaten. Op die manier kunnen actuarissen, risicomanagers en de compliance manager bij kritieke ontwikkelingen onmiddellijk ingrijpen.

Welke voordelen hebben de klanten?

De combinatie van actuariële tests en een duidelijke omschrijving van de doelmarkt biedt klanten duidelijke voordelen. De doelmarkt wordt bepaald op basis van ingewikkelde wiskundige scenario's om een overeenstemmend klantenprofiel te bepalen. Bij complexe financiële producten is het bijzonder belangrijk om een gedetailleerde doelmarkt te identificeren om optimaal te voldoen aan de behoeften van potentiële klanten.

Bij complexere producten, zoals op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten, moet ook de negatieve doelmarkt worden bepaald om klanten uit te sluiten waarvoor het product in het algemeen niet geschikt is. Als er meer productopties zijn ('Produktfeatures en -benefits'), dan wordt het product complexer en is er meer advies nodig. Daarbij staat altijd voorop dat de klant een weloverwogen aankoopbeslissing kan nemen en dat het product aansluit bij zijn individuele behoeften.

Hoe worden de producten van de verzekeringsactuaris getest?

De actuariële test wordt uitgevoerd om de geschiktheid van het product, maar ook de financiële gezondheid en 'gepastheid' van het product te beoordelen met het oog op de doelmarkt. Deze geschiktheidsproef omvat onder meer de analyse van de prijsmodellen van het product, de premieberekeningen, de reserveringsmethoden en alle gebruikte actuariële veronderstellingen.

De geschiktheidsbeoordeling bestaat uit verschillende stappen:

Gegevensanalyse:

Alle relevante gegevens, tot en met markttrends, klantenfeedback, schadegegevens en wetswijzigingen, worden verzameld en geanalyseerd om potentiële knelpunten of mogelijkheden voor verbetering te bepalen.

Risicobeoordeling:

Het product wordt getest op inherente of zich aandienende risico's die de geschiktheid voor klanten kunnen beïnvloeden. Daarbij wordt rekening gehouden met factoren als demografische veranderingen, economische omstandigheden of wettelijke bepalingen.

Klantenfeedback:

Klantenfeedback wordt in aanmerking genomen om een inzicht te krijgen in de klantervaring en te beoordelen of het product nog steeds voldoet aan hun behoeften en verwachtingen.

Controle van de conformiteit:

Het product wordt aan de hand van de geldende wettelijke vereisten gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het continu voldoet aan de normen voor consumentenbescherming.

Op basis van de resultaten van de geschiktheidstest kunnen aanpassingen worden gedaan om de producteigenschappen navenant te verbeteren. De resultaten van de geschiktheidsbeoordeling worden geregistreerd en er worden verslagen opgesteld die een duidelijk overzicht geven over de bevindingen, aanbevelingen en maatregelen om vastgestelde problemen aan te pakken.

Deze controle wordt begeleid door actuarissen en andere experts. Als er aanpassingen moeten worden doorgevoerd, kan de actuaris rechtstreeks bij de productontwikkeling worden betrokken.

Hoe wordt er rekening gehouden met de behoeften van de klant?

Naast de wiskundige tests worden ook directe klantonderzoeken uitgevoerd. Dit gebeurt in de vorm van klassiek marktonderzoek: Aan potentiële klanten wordt gevraagd om de behoeften van de doelmarkt te achterhalen. Aan de hand van de resultaten wordt beoordeeld of de definitie van de doelmarkt of de producteigenschappen moeten worden gewijzigd.

FWU AG heeft in samenwerking met het onafhankelijke onderzoeksinstituut 'Facit' een eigen aanpak ontwikkeld voor deze 'kwantitatieve en kwalitatieve tests'. Daarmee verkrijgen de actuarissen van FWU een overzicht van de klantbehoeften van de doelgroep en hun compatibiliteit met de productkenmerken.

Uit de resultaten van de kwalitatieve tests blijkt dat de ondervraagde deelnemers veel interesse hebben voor beleggingsproducten op middellange en lange termijn. Voor beleggingen in langlopende financiële producten werden twee hoofdredenen geïdentificeerd: kapitaalopbouw op lange termijn en pensioensparen. De deelnemers toonden een goede kennis van de kapitaalmarkt en financiële producten in het algemeen. Voor de deelnemers aan het onderzoek zijn de veiligheid van beleggingen en waardeontwikkeling de belangrijkste aspecten van financiële producten. De productkenmerken en flexibiliteitsopties waren voor de potentiële doelgroep begrijpelijk en ook relevant.

Lukas Ludwig, Chief Product Officer en 'hoofdactuaris' bij FWU AG, benadrukt het belang van kwantitatieve en kwalitatieve producttests. Ze dienen om productkenmerken, verzekeringsdiensten, kosten en vergoedingen te bepalen en ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor de belofte aan de klant. Het is de bedoeling om de toekomstige voordelen van het product te begrijpen, mogelijke nadelen te identificeren en na te gaan of het product tijdens zijn volledige levensduur echt voldoet aan de behoeften, doelen en kenmerken van de geïdentificeerde doelmarkt.

Ook een beslissend voordeel voor de klant: Productontwikkeling door actuarissen die ervoor zorgen dat er op basis van duidelijke richtlijnen voor productontwikkeling echte voordelen voor de klant worden gecreëerd voor financiële langetermijnproducten.