17 oktober 2019

3 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Is het mogelijk om de markt te verslaan?
Nick Flaherty, Investment Strategist, zal deze vraag tot op de bodem uitzoeken in een ander artikel uit onze serie "your basics".
Nicholas Flaherty Image

Nicholas Flaherty, Investment Strategist at FWU Invest S.A.


Ongetwijfeld zou elke belegger de markt willen verslaan, net zoals elke man een bovengemiddelde rijkdom, uiterlijk of intelligentie zou willen hebben. Helaas, hoewel sommigen van ons bij FWU deze eigenschappen hebben, is dit over het algemeen niet mogelijk. Maar hoewel actieve beheerders als groep veel moeite zullen hebben om hun benchmark te verslaan, wil dit niet zeggen dat het onmogelijk is. Het goede nieuws in dit alles is dat bepaalde beleggingsstrategieën kunnen worden gebruikt om de kudde te gebruiken en te verslaan!

Het eerste punt hier is dat een belegger, om zelfs maar een kans te hebben om de markt te verslaan, echt actief moet zijn, wat over de meeste actieve beheerders niet kan worden gezegd. Uit recent onderzoek blijkt dat van alle beleggingsfondsen in de Verenigde Staten slechts 20 procent echt "actief" is ten opzichte van de benchmark. Met andere woorden, het merendeel van de 'actieve' beheerders zijn benchmarkknuffelaars en kunnen dus niet als actief worden geclassificeerd.
Als een actieve manager echt actief is, wat zijn dan de strategieën om de markt te verslaan? Er zijn enkele marktinefficiënties die kunnen worden benut, zoals in kleinere bedrijven en opkomende markten, maar de strategie waar kwantitatieve managers de neiging hebben om voor te kiezen, inclusief wij, is 'momentum'.
Wat we bedoelen met momentum is dat de prestaties van een aandeel in het verleden een voorspellende kracht hebben voor toekomstige rendementen. We zien bijvoorbeeld dat aandelen over zeer korte horizonten een gemiddeld omkeerpatroon vertonen. Dit betekent dat aandelen die het de afgelopen maand heel goed doen, de neiging hebben om terug te keren naar het gemiddelde van de volgende maand, d.w.z. dat ze 'terugvallen'. Als we kijken naar de langere horizonten, dan gebeurt er echter iets interessants - we zien dat aandelen die het de afgelopen 12 maanden goed hebben gedaan, het ook het komende jaar goed blijven doen. Er is met andere woorden sprake van een 'continueringseffect', dat wil zeggen een marktinefficiëntie die kan worden geëxploiteerd.

Wat verklaart dit effect? Er wordt hevig over gediscussieerd, maar naar onze mening zijn drie factoren van cruciaal belang. Ten eerste, gezien het feit dat het grootste deel van het geld dat wereldwijd wordt beheerd in handen is van zeer grote institutionele beleggers, duurt het even voordat deze beleggers posities opbouwen; het zijn net grote tankers die zich omdraaien - een proces dat enige tijd in beslag neemt en niet onmiddellijk plaatsvindt. Ten tweede, en zoals blijkt uit de reactie van de markt op de winstverslagen, is de informatie niet perfect. Als een bedrijf bijvoorbeeld fantastische cijfers produceert, trekt het in eerste instantie natuurlijk veel investeerders aan, maar als anderen er ook over horen, wordt er meer geld aangetrokken en kan het aandeel blijven stijgen. In verband hiermee, en dit is belangrijk om te benadrukken en aan te sluiten bij wat we hierboven hebben gezegd, is er een duidelijk gedragsvooroordeel aan het werk - beleggers vertonen een kuddeachtige mentaliteit en 'verdringen' zich in transacties, wat het momentumfenomeen verder onderbouwt.  

Tot slot, ja, het is waar dat niet alle actieve managers de markt kunnen verslaan, maar degenen die actieve risico's nemen en het momentumfenomeen vakkundig benutten, hebben een zeer goede kans.