9 februari 2024

7 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Van Wall Street tot de echte economie: hoe werkt de beurs nu echt
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

  • Wat is en hoe werkt de aandelenmarkt

  • Welke zijn de belangrijkste effectenbeurzen en wanneer zijn ze ontstaan

  • De beroepen: broker en trader

  • Hoe beleggen op de beurs

  • Hoe wordt de aandelenmarkt beïnvloed door gebeurtenissen in de wereld

Aandelenmarkten spelen een cruciale rol in het bevorderen van economische groei: het traject ‘van Wall Street tot Main Street’ uittekenen betekent dan ook inzicht verwerven in het verband tussen de effectenbeurs en de echte economie. 

In dit artikel ontdek je wat een effectenbeurs is en hoe deze werkt, krijg je inzicht in de evolutie en de verschillende soorten aandelenmarkten, begrijp je hoe te beleggen in die markten en kom je te weten wie er in deze financiële centra aan de slag is.

Hoe werkt de aandelenmarkt

De aandelenmarkt of aandelenbeurs is het geheel aan infrastructuur, instellingen en procedures die de handel in effecten tussen kopers en verkopers faciliteert. 

Aandelen, die staan voor een eigendomsaandeel in een vennootschap, zijn vaak de voornaamste bouwsteen van de aandelenmarkt en worden op beursplatformen verhandeld. Een aandelenindex staat voor de waarde van een groep aandelen op de markt en diens schommelingen in de loop der tijd. Deze waarde komt overeen met het gewogen gemiddelde van de prijzen van de aandelen in de portefeuille.

pexels-alphatradezone-5833784
Effectenbeurs, betekenis en kenmerken

De effectenbeurs is de plaats waar de aan- en verkoop van aandelen gebeurt en die gefaciliteerd wordt door aan de beleggers een gestructureerde en gereglementeerde context te bieden waar zij effecten op een transparante manier kunnen kopen en verkopen volgens de regels die vastgelegd werden door financiële toezichtsorganen.

De transacties gebeuren op basis van het principe van vraag en aanbod dat de marktprijzen van de effecten bepaalt, waarbij de prijzen weergeven welke perceptie de beleggers hebben van de financiële gezondheid en toekomstperspectieven van de vennootschap. 

‘Wall Street’, het symbool bij uitstek van de financiële wereld en de aandelenmarkten, en ‘Main Street’, belichaming van de dagdagelijkse werkelijkheid van lokale bedrijven en burgers, staan voor twee facetten van onze economie die met elkaar verbonden zijn, net omdat de financiële schommelingen een rechtstreekse impact hebben op ons dagelijks leven, zodat de beleggingswereld en de economie zelf met elkaar in verband staan.

Welke zijn de belangrijkste effectenbeurzen en wanneer zijn ze ontstaan

De Beurs van Londen (LSE) werd in 1801 opgericht en is één van de oudste effectenbeurzen ter wereld. Ze heeft een ruim aanbod aan internationale bedrijven en is één van de voornaamste Europese financiële beurzen. 

Een andere beurs met een lange staat van dienst waar de handel fysiek gebeurt door te roepen, is de New York Stock Exchange (NYSE), de grootste effectenbeurs ter wereld op vlak van beurswaarde en verkoopvolumes. 

De technologische vooruitgang van de 20ste eeuw heeft ervoor gezorgd dat de effectenbeurzen in een modern jasje gestoken werden: door de komst van computers en het internet deden elektronische tradingsystemen hun intrede die in de plaats kwamen van de traditionele verkoopsystemen met het roepen, hierdoor werden de transacties sneller en efficiënter en werden beleggers en bedrijven uit verschillende hoeken van de wereld met elkaar verbonden dankzij online tradingplatformen.

De NASDAQ, die in New York gevestigd is en bekend staat om de vele technologische bedrijven die er genoteerd zijn, is een “electronic Exchange” omwille van de baanbrekende implementatie van volledig elektronische handel.

De andere belangrijkste effectenbeurzen ter wereld zijn onder andere: de Beurs van Tokyo (TSE), de grootste effectenbeurs van Japan; de Beurs van Hong Kong (HKEX), die de brug slaat tussen de Westerse en de Aziatische financiële markten; de Beurs van Frankfurt, die gekend staat als een belangrijk financieel centrum in de eurozone. 

Je vraagt je wellicht af of je je ‘in één oogopslag’ een idee kan vormen van de algemene prestaties van de markt. 

Het antwoord is ja! Dankzij de wereldindexen, die de prestaties van verschillende effectenbeurzen samenbrengen, kan je een algemeen beeld krijgen van wereldwijde economische trends.

De Amerikaanse aandelenindexen bijvoorbeeld vervullen een sleutelrol voor het meten van prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt. Enkele van de voornaamste indexen zijn de Dow Jones Industrial Average (DJIA), die de prestaties van de aandelen van de 30 belangrijkste Amerikaanse bedrijven vertegenwoordigt; de S&P 500 (Standard & Poor's 500), een index die bestaat uit 500 van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Amerika die vaak gezien wordt als een nauwkeurigere weergave van de algemene trend van de markt ten opzichte van de Dow Jones; de NASDAQ Composite, die alle op NASDAQ-genoteerde bedrijven omvat en de algemene prestatie van de aandelenmarkt van de Amerikaanse technologiesector weergeeft.

De beroepen: broker en trader

In de complexe en dynamische wereld van de financiële markten zijn de brokers en traders de sleutelfiguren. Het zijn als het ware de hoofdpersonages in de aan-en verkooptransacties en dragen bij tot de vitaliteit en dynamiek van de wereldmarkten.

Brokers treden op als een bemiddelaar tussen beleggers en faciliteren de transacties, ze kunnen enerzijds digitaal zijn als handel op een zelfstandige manier mogelijk is via digitale platformen en anderzijds traditioneel als ze een ruimere dienstverlening aanbieden, met inbegrip van gepersonaliseerde ondersteuning.

Traders (personen of instanties) analyseren nauwkeurig de marktgegevens en voeren aan- of verkooporders uit, waarbij ze het risico dat gelinkt is aan hun posities beheren, om winst te halen uit de prijsschommelingen. Ze worden onderverdeeld in verschillende categorieën, waaronder de day traders die in dezelfde dag veel transacties uitvoeren en swing traders die posities voor een langere periode aanhouden. Maar hoe werken beleggingen op de beurs?

Goed om te weten

“Meer financiële kennis vergroot de kans om vooruitziende en vruchtbare beslissingen te nemen om zo je eigen projecten te verwezenlijken.”

Hoe beleggen op de aandelenbeurs

Aandelen kopen en verkopen... Je zal je zeker wel al eens afgevraagd hebben hoe dat nu werkt! Aandelen kopen betekent een bedrijf kiezen, bepalen hoeveel aandelen je wil kopen en een order plaatsen via een makelaar, zijnde de broker. Zodra het order werd uitgevoerd, worden de aandelen overgedragen naar de effectenrekening van de belegger. Hierbij stap voor stap de procedure.

5 stappen voor het beleggen op de effectenbeurs

voorwaarde nummer 1 om aandelen op de beurs te kunnen verhandelen.

Het is van belang om balansen, prestaties in het verleden, toekomstperspectieven en marktvoorwaarden te bestuderen.

een aan- of verkooporder plaatsen via de eigen effectenrekening. Er zijn veel soorten orders, waaronder marktorders (uitgevoerd aan de huidige marktprijs) en limietorders (die enkel tegen een specifieke of betere prijs worden uitgevoerd).

Zodra een order werd ingevoerd, voert de beurs of de makelaar het uit, door de koper te linken aan de verkoper met de best mogelijke prijs.

na de uitvoering van het order, worden de aandelen geregistreerd op de effectenrekening en wordt men geregistreerd als eigenaar van de aandelen.

De impact op de aandelenmarkten van belangrijke gebeurtenissen in de wereld

Belangrijke internationale gebeurtenissen kunnen een weerslag hebben op het vertrouwen van beleggers, de economische situatie en de bedrijfsvooruitzichten. En wel op deze manier, samengevat in vijf puntjes:

Volatiliteit van de markten

Gebeurtenissen zoals financiële crisissen, geopolitieke spanningen of pandemieën kunnen leiden tot onzekerheid en de volatiliteit van de financiële markten verhogen. Onzekerheid zorgt bij aandelen vaak voor grotere prijsschommelingen: denk aan de wereldwijde financiële crisis van 2008 die ingegeven was door de instorting van de Amerikaanse vastgoedmarkt, de geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne van de afgelopen jaren en de coronacrisis.

Algemene economische trend

De gebeurtenissen die de wereldeconomie beïnvloeden, zoals economische recessie of herstel, hebben een rechtstreekse weerslag op de groeivooruitzichten van bedrijven. Een recessie is een fase van de economische cyclus die gekenmerkt wordt door een inkrimping van de economische activiteit waarin sprake is van afname van de productie, negatieve groei van het BBP, toename van de werkloosheid en daling van de uitgaven van gezinnen en bedrijven. Men spreekt van een recessie indien de economie minstens twee opeenvolgende kwartalen krimpt. Tijdens een recessie is het raadzaam: de portefeuille te diversifiëren met veilige assets (zoals goud); te opteren voor obligaties van hoge kwaliteit die veiliger geacht worden in economisch moeilijke tijden; naar de aandelenmarkt te kijken en zich te focussen op bedrijven die actief zijn in de sectoren met levensnoodzakelijke goederen zoals voeding en de gezondheidssector. Beschikken over een verzekeringsdekking en over de gepaste liquiditeit in de portefeuille helpt bovendien om tijdens en na de recessie beleggingsopportuniteiten te grijpen.

Wisselkoersen

Aanzienlijke schommelingen in de wisselkoersen kunnen een impact hebben op de bedrijven die internationaal actief zijn en valutaschommelingen kunnen een rechtstreekse weerslag hebben op de inkomsten en de winst, die op die manier de waarde van aandelen beïnvloeden

Overheidsbeleid en -beslissingen

De beslissingen van de overheden, zoals wijzigingen aan een fiscaal of monetair beleid, de aankondiging van nieuwe wetten, belastingen of handelsbeleid kunnen ernstige gevolgen hebben op de financiële markten en op die manier het marktsentiment beïnvloeden.

De unit-linkedlevensverzekeringen van Forward You – met een eenmalige of terugkerende premie - bieden een belegging met een hoog rendements- en personalisatiepotentieel. Dankzij de kracht van kwantitatieve algoritmes, de hoge mate van diversificatie en de grote flexibiliteit kan je kiezen voor een oplossing die echt op maat is van je doelstellingen.

Ontdek de producten van Forward You