22 november 2023

5 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

De top 6 beste veilige havens: "safe haven" in tijden van crisis
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

 • Veilige havens: wat zijn het?

 • Voor- en nadelen

 • Welke producten zijn veilige havens?

  • Goud

  • Overheidsobligaties

  • Valuta

  • Vastgoed

  • Kunst

  • Bitcoin en aandelen

 • Veilige havens: wanneer worden ze meer gevraagd?

 • Hoe werken veilige havens?

 • Waarom veilige havens?

Elke belegger die zijn spaargeld dient te plaatsen of simpelweg een enigszins winstgevende bestemming moet vinden voor bepaalde sommen kan kiezen uit verschillende categorieën van beleggingen

Wie belegt, heeft doorgaans als doel voor ogen om het eigen kapitaal te doen groeien en om die doelstelling te bereiken moet men, ook op basis van het eigen risicoprofiel, opteren voor één of ander financieel instrument. Eén van die financiële instrumenten zijn de veilige havens, ook gekend als safe havens.

Wat is de betekenis van veilige havens?

Er zijn bepaalde situaties waarin beleggers, voor verschillende redenen die we hierna zullen toelichten, hun toevlucht nemen tot categorieën van beleggingen die gekend staan onder de naam veilige havens. Het zijn goederen, ook wel “safe haven” genoemd, met een intrinsieke waarde die doorheen de tijd blijft aanhouden, ook in bepaalde situaties waarin andere categorieën van beleggingen, zoals de wat meer risicovolle beleggingen, toch eerder aanzienlijke devaluaties kennen. Deze veilige havens zorgen dus voor vermogensbehoud.

Voor- en nadelen

Safe haven staat, zoals de naam al doet vermoeden, voor een soort veilige haven waar je een beroep op doet om woelige tijden op financieel, economisch of politiek vlak zo goed mogelijk te doorstaan.    

Het voornaamste voordeel van de veilige havens is dat je een werkelijke waarde hebt die doorgaans niet alleen de tand des tijds doorstaat maar op bepaalde momenten ook stijgt, wanneer de toenemende vraag van de markt ervoor zorgt dat de prijs ervan ook toeneemt. Ze kennen dus een stabiele waarde.

Er moet wel aangestipt worden dat als de tijden daarentegen rooskleurig zijn en er geen bijzondere moeilijkheden zijn, de veilige havens doorgaans een erg laag rendement bieden en in sommige gevallen zelfs een negatief rendement genereren.

pexels-tobias-bjørkli-4654546
Welke producten zijn veilige havens?

De lijst van veilige havens is behoorlijk gevuld en omvat categorieën van veilige beleggingen die erg verschillend zijn van elkaar, maar allemaal als gemeenschappelijk noemer hebben dat ze het kapitaal beschermen in tijden van crisis en instabiliteit. 

Als we een opsplitsing willen maken, kunnen we enerzijds spreken van materiële of tastbare veilige havens en anderzijds van de ontastbare. 

In deze categorie zitten grondstoffen zoals goud, zilver, platina en palladium, maar ook vastgoed en kunst. 

Bij de ontastbare veilige havens vinden we overheidsobligaties en valuta.

1. Goud: de veilige haven bij uitstek

We beginnen ons overzicht met goud, dat als de veilige haven bij uitstek beschouwd wordt en door beleggers in verschillende situaties herontdekt werd. 

Men wedt namelijk op ‘gold’ als de aandelenmarkten getroffen worden door een sterke verkoop waardoor vaak, maar niet altijd, het gele edelmetaal en de beurzen omgekeerd evenredig zijn met elkaar.

Beleggers hebben bovendien de neiging om goud te kopen als de inflatie stijgt, met als doel zich net in te dekken tegen de prijsstijgingen. 

Investeren in goud levert geen rendement op, maar de belegging in deze veilige haven wordt vaak gedaan om de portefeuille te diversifiëren. 

In de categorie van de veilige havens vinden we naast goud nog andere grondstoffen zoals diamanten, zilver, platina en palladium. 

Het gaat om edelmetalen die minder aanzien genieten dan goud maar die grotendeels dezelfde dynamiek kennen, ook al worden ze gekenmerkt door een hogere vluchtigheid.

2. Overheidsobligaties

Ook overheidsobligaties zijn veilige havens, maar het geldt niet voor ze allemaal aangezien enkel de obligaties die uitgegeven worden door landen met een hoge rating als dusdanig bestempeld worden.

Het gaat met andere woorden om landen met een hoge economische en financiële soliditeit die dus betrouwbaarder zijn. 

Onder de staatsobligaties die doorgaans als safe haven beschouwd worden, vinden we de Amerikaanse Treasury, terwijl in Europa de Duitse Bund in deze categorie de uitgelezen safe haven is. De Treasury en de Bund worden uitgegeven door landen die als solide beschouwd worden en waarvan aangenomen wordt dat het risico erg laag is.

3. Valuta

Bij de valuta zijn er enkele te vinden die de stempel van safe haven gekregen hebben en dan gaat het met name om drie valuta: de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en de Zwitserse frank. 

Deze drie munten worden ook “sterke valuta” genoemd, omdat deze in tijden van onzekerheid en crisis een veilige haven bieden aan beleggers, gezien ze meer bestand zijn tegen devaluatie, maar ook omdat ze staan voor solide landen met goede overheidsfinanciën.   

De Amerikaanse dollar wordt als een safe haven gezien omdat het de munt is van de belangrijkste economie ter wereld en bovendien gebruikt wordt zowel als waardereserve als voor de verkoop van grondstoffen wereldwijd.   

De Japanse yen wordt gewaardeerd voor de sterke ondersteuning van de Japanse Centrale Bank, terwijl de reputatie van de Zwitserse frank steunt op een solide economie die kapitaal aantrekt uit de verschillende uithoeken van de wereld.

4. Vastgoed

Onroerende goederen zijn materiële goederen die hun waarde doorheen de tijd vasthouden en vaak zien stijgen dankzij de toenemende vraag naar vastgoed.

In Italië zijn beleggingen in vastgoed uitermate gegeerd: de trend is om minstens één eigen woning te bezitten, hetgeen ertoe bijdraagt dat de vraag hoog blijft en de prijzen bijgevolg blijven stijgen.

5. Kunst

In het lijstje veilige havens vinden we ook kunst terug, met inbegrip van verzamelobjecten. Het gaat om tastbare goederen die doorheen de tijd in waarde stijgen, omdat er welgestelde mensen zijn die omwille van hun interesses bereid zijn om vaak aanzienlijke bedragen te beleggen om zo een historisch of artistiek waardevol voorwerp in handen te krijgen. 

6. Bitcoin en aandelen

De laatste jaren neemt men als men het over cryptovaluta heeft, ook in het licht van het toenemende succes van de Bitcoin, de term “digitaal goud” in de mond.  

Ook deze cryptomunten zijn met andere woorden opgenomen in de categorie van de veilige havens, niet enkel omdat ze even zeldzaam zijn als goud maar ook omdat ze net als goud ook een rol in het verschiet hebben van waardereserve. Er kan dus veilig in cryptomunten worden belegd.

Niet iedereen is het hier echter mee eens aangezien de Bitcoin, in tegenstelling tot goud, al meermaals terrein heeft moeten inleveren tijdens momenten van risicovermijding.   

Tot slot halen sommigen ook bepaalde aandelen aan als het gaat over veilige havens

Het gaat om de meest defensieve en anticyclische aandelen die doorgaans beter standhouden dan de cyclische aandelen in turbulente tijden op de markt of tijdens een economische recessie.

Veilige havens: in welke situaties stijgt de vraag?

Zoals reeds werd aangehaald, worden de veilige havens door beleggers herontdekt en gevraagd tijdens bepaalde momenten waarop men het kapitaal dient te beschermen. 

Dit kan ingegeven zijn door verschillende redenen, bijvoorbeeld in het geval van turbulente en erg vluchtige markten zijn de veilige havens de meest gekozen categorieën van beleggingen.  

De veilige havens komen naar voren tijdens een financiële crisis of een economische recessie, alsook in een periode van stijgende inflatie en dus sterke prijsinstabiliteit.

Evenzo stijgt de vraag naar veilige havens in oorlogstijd, omwille van de politieke en economische onzekerheid die ermee gepaard gaat. 

Tijdens oorlogsconflicten ziet men doorgaans grote aankopen van goud, maar er worden ook sterke valuta aangekocht, te beginnen met de dollar. 

Ook de switch van aandelen naar obligaties dient aangestipt te worden, en met name in de richting van de aandelen die als veilige havens beschouwd worden zoals de Amerikaanse Treasury and de Duitse Bund.

Veilige havens: hoe werkt het?

In dergelijke situaties verkopen de beleggers hun risicovolle beleggingen, zoals aandelen bijvoorbeeld, gezien de terugval van de prijzen, en richten ze zich op veiligere oorden.  

Men zoekt dus zijn heil in de veilige havens en de stijgende belegging daarin zorgt ervoor dat de prijzen van verschillende beleggingen in deze categorie de hoogte in gaan. 

De veilige havens bieden meer rust in woelige tijden, waarbij het mogelijk is dat er zich ook min of meer interessante stijgingen voordoen. 

In feite gaat men beleggen in veilige havens zolang de instabiliteit groot blijft, als de spanningen daarentegen afzwakken, begint de uitstroom weg van deze categorieën van beleggingen met vervolgens een terugkeer naar de meer risicovolle beleggingen. 

Naarmate de beleggers zich weg bewegen van de safe havens, ziet men omwille van verschillende dynamieken een daling van hun waarde, waarbij in elk geval de redenen die hun prijs positief of negatief beïnvloeden verschillend zijn.

Waarom veilige havens?