30 november 2021

5 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Actief of passief beleggingsbeheer
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

  • Actief beleggen: de definitie

  • Passief beleggen: de definitie

  • Actief of passief beleggen: wat is beter?

  • Aan wie moet ik mijn actief vermogensbeheer toevertrouwen?De beleggingswereld is divers en gevarieerd, en dat is haar kracht en complexiteit. Met de juiste adviseurs kunt u activa en beleggingen kiezen die passen bij uw beleggersprofiel en verwachtingen.

Bij de keuze van een beleggingsfonds is het dus van essentieel belang te weten of u opteert voor een 'actief' dan wel een'passief' handelsfonds, aangezien dit een aanzienlijke invloed kan hebben op uw rendement en de kosten die u moet betalen. 

Maar wat is het verschil tussen actief en passief investeren?  Laten we de verschillende technische aspecten eens doornemen!

Actief en passief beleggen: wat zijn de verschillen?

Eerst en vooral moeten we het even hebben over de definities. Wat wordt in dit verband bedoeld met 'actief' en 'passief'?

pexels-roberto-lee-cortes-2908852
Actief beleggen: de definitie

Actief betekent dat er beleggingsbeheerders zijn die 'actief' de effecten selecteren die in het fonds gaan. Denk aan analisten/economen/portefeuillebeheerders die de economie analyseren, balansen van bedrijven doornemen, met het management van bedrijven vergaderen... En op basis van al deze technische details kiezen zij in welke activa wordt belegd.Zij analyseren wat volgens hen de beste investeringen zijn.

Actieve beleggers zijn dus voortdurend bezig met hun portefeuille. Ze berekenen en houden rekening met cijfers uit het verleden om toekomstige cijfers proberen af te leiden. Of u het nu zelf doet (als u voldoende van beleggen weet) of een expert die u inhuurt,bij actief beheer moeten bijna dagelijks keuzes worden gemaakt.

En niet zonder reden: het is de bedoeling om beter te doen dan het gemiddelde rendement van de aandelenmarkt. U (of de expert) kiest ervoor om in bepaalde activa te beleggen om uw investering te maximaliseren. U moet weten wanneer u een aandeel, obligatie of ander beleggingsinstrument moet omwisselen.

Zo hebt u een beeld van en een mening over het beste moment om te kopen en te verkopen.

Actief beheerde gemeenschappelijke beleggingsfondsen of actief beheerde Exchange Traded Funds (ETF's) zijn schoolvoorbeelden.

Découvrez les intérêts composés !
Passief beleggen: de definitie

Beleggen in passiva is een geheel andere aanpak. Een passieve belegger op de aandelenmarkt is iemand die geen veranderingen aanbrengt, ondanks koersschommelingen.

Er is geen leger van analisten op zoek naar de beste beleggingen, er is niemand die ze 'actief' beheert. Het beleggingsproces is immers veel eenvoudiger: het is indexgebaseerd, wat betekent dat geen analyse vereist is. 

In de praktijk zijn er slechts 2 of 3 'beheerders' nodig, met als enige taak een index, zoals de Dax of de S&P 500, zo goed mogelijk te kopiëren.

Bijvoorbeeld:

De S&P 500 index bevat 500 aandelen, gerangschikt naar grootte. Hun grootte wordt gedefinieerd als de totale marktwaarde. De rol van de passieve beheerder bestaat er dan in deze 500 aandelen te kopen in dezelfde verhouding als de index, en de prestaties van de index na te bootsen. Geen ingewikkelde grafieken of vergaderingen met de bedrijfsleiding: gewoon de index nabootsen.

U kunt er dus voor kiezen om te beleggen in een REIT, om zo op een eenvoudige manier een passief inkomen uit vastgoed te ontvangen. U selecteert de REIT in kwestie, maar daarna maken de beheerders de keuzes.

Actief of passief beleggen: wat is beter?

Nu u meer weet over de definitie van actieve en passieve fondsen, is de belangrijkste vraag: welke van deze benaderingen is beter? Wel, zoals economen altijd zeggen, het hangt ervan af!

pexels-sean-valentine-3341710
Actieve belegging

Actief beheer is uniek in zijn categorie en heeft zowel voor- als nadelen.

Door in een actief te beleggen en het dagelijks te beheren kunt u het marktrendement verslaan. Deze kans is bijzonder reëel en veel beleggers willen die graag onderzoeken.

Bovendien kunt u bij actief beheer profiteren van een zekere flexibiliteit. Actieve beheerders hoeven geen specifieke index te volgen: zij kunnen beleggen in alle gewenste aandelen. En vooral kunnen ze er ook voor kiezen om niet in dezelfde gebieden te beleggen: door hun activa te diversifiëren, maximaliseren zij hun rendementskans.

Het dynamisch beheer van een tastbaar actief heeft echter ook zijn nadelen. Het eerste punt is dat actief beheer vaak tot hogere kosten leidt. En dat is niet zonder reden: het vereist veel meer deskundigheid en analyse dan passief beheer. Met deze kosten moet u dus rekening houden bij de berekening van het rendement van uw belegging.

Bovendien is er een algemene perceptie dat actief beleggen risicovoller is. Als u niet de juiste activa kiest, kunt u inderdaad verliezen lijden. We moeten echterbenadrukken dat sommige passieve beleggingen risicovoller kunnen zijn dan actieve beleggingen, die bovendien grote mogelijkheden tot diversificatie bieden.     

Daarom hebben onze klanten bij Forward You de logische keuze gemaakt om op een intelligent algoritme te vertrouwen dankzij ons product Forward Quant. Het algoritme analyseert de huidige marktsituatie, het beleggersprofiel en de cijfers uit het verleden om tot de juiste conclusies voor de toekomst te komen. En het is op basis van deze deskundige rationele redenering dat activa worden gekozen.

Forward Quant: perfect evenwicht tussen prestaties en veiligheid
Passieve belegging

Financiële activa kopen en niet betrokken zijn bij het beheer ervan heeft ook zijn voor- en nadelen.

Het belangrijkste voordeel van een passieve belegging is dat ze veel minder kost.U hoeft niet te betalen voor een team van analisten of tijd die aan uw activaportefeuille wordt besteed: passieve fondsen zijn niets anders dan kopieën en volgen de index die zij als referentie gebruiken.

De activa van een indexfonds zijn altijd perfect identificeerbaar, zodat u in één oogopslag weet waar het om gaat.

Om deze vergelijking af te ronden, eindigen we met de nadelen van passieve fondsen. Deze zijn beperkt tot een specifieke index of een vooraf bepaalde reeks beleggingen. Er is weinig of zelfs geen variatie mogelijk. En aangezien passieve fondsen alleen de index kopiëren en ook kosten in rekening brengen, betekent dit dat het rendement dat beleggers krijgen per definitie altijd lager zal zijn dan de index - ze kunnen er zeker van zijn dat ze het nooit beter zullen doen dan de hele markt!

Dit betekent dat u genoegen moeten nemen met kleine opbrengsten, zelfs in perioden van grote koersschommelingen.

Aan wie moet ik mijn actief vermogensbeheer toevertrouwen?

Er is een wereld van verschil tussen actief en passief beheer. Als u de optie kiest om uw belegging te maximaliseren met actief beheer, is er nog een element waar u op moet letten.

Veel beleggers noemen zichzelf immers expert, terwijl dat helemaal niet het geval is. Het feit dat iemand een duur pak draagt en in een mooie auto rijdt, maakt van hem nog geen beleggingsgoeroe. 

In feite is wat velen doen het zogenaamde 'closet indexing': zij doen alsof ze een 'actief' gedrag vertonen, maar gebruiken in werkelijkheid de passieve benadering van het kopen van de toonaangevende aandelen in de index. Kortom, ze rekenen zeer hoge beheerkosten aan terwijl ze helemaal niets beheren.

Er zijn echter actieve beheerders die over de nodige vaardigheden beschikken om de markt te verslaan en daardoor een veel hogerrendement behalen dan een eenvoudige indexbelegging. Zoals Forward You. 

Wij hebben gekozen voor een actief beleggingsbeheer om onze klanten de beste kansen te bieden. Maar in plaats van het risico te nemen deze rationele keuzes over te laten aan een menselijk oordeel, stellen wijeen algoritmisch beheer voor met Forward Quant, dat uitsluitend gebaseerd is op feiten en gegevens.

Dit algoritmisch beheer biedt vele voordelen. U profiteert van een heel uitgebreide activaportefeuille,in alle domeinen en op wereldschaal. Maar bovenal wordt uw investering aangepast aan de marktevolutie en uw beleggersprofiel, om u de beste kansen te bieden op het vlak van rentabiliteit. Om de twee weken voeren wij een volledige vernieuwing van uw automatische portefeuille uit, op basis van concrete gegevens en statistieken.

Betere kansen op winstgevendheid en een onwankelbaar algoritmisch denken: vertrouwen op FWU is de meest logische keuze.

Aan de slag