6 april 2022

6 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Waar en hoe uw geld beleggen?
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

  • Waarom moet ik mijn geld beleggen?

  • Hoe laat ik mijn geld opbrengen?

  • Ik ben jong, hoe beleg ik mijn geld?

  • Waar moet ik beleggen?

  • Tips om uw geld te beleggen en winst te maken
Waar moet ik vandaag mijn geld investeren? Wat zijn goede tips voor financiële beleggingen? Ik ben jong, hoe beleg ik mijn geld? Zoveel onbeantwoorde vragen!

In werkelijkheid is er geen beste belegging. Alle beleggingen hebben een volatiliteitsdrempel, voordelen en nadelen. Concreet gesproken een goede geldbelegging een vroege belegging.

Hoe doeltreffend een rendabele belegging is, hangt af van de begrippen belasting, risicobereidheid, de liquiditeit die u nodig hebt, de duur van de belegging en vooral, wat u ervan verwacht. 

Er zijn echter tips en trucs die altijd werken. Forward You geeft u alle mogelijkheden om te leren hoe en waar u uw geld moet beleggen!

Waarom moet ik mijn geld beleggen?

In het algemeen, en vooral in België, is leren hoe men zijn geld moet beleggen op de beurs of in andere alternatieve instrumenten een onderwerp dat redelijk taboe is. 

Alvorens in te gaan op de definitie van goede beleggingspraktijken, is het de moeite waard terug te komen op één punt: waarom uw spaargeld beleggen?

Er zijn twee verschillende begrippen: sparen en beleggen.

Sparen:

bestaat erin geld opzij te zetten in spaarproducten met een zeer laag risico en vooral met een perfecte liquiditeit. Dit betekent dat u uw spaargeld op elk moment kunt terugkrijgen.

Beleggen:

het plaatsen van spaargeld of kapitaal in producten die min of meer risicovol zijn, onder verschillende voorwaarden.

Sparen is dan wel veiliger, het levert minder op dan beleggen.

Het doel om geld te beleggen om geld te verdienen is precies om binnen een bepaalde periode een hoger kapitaal te verkrijgen. Er zijn vele redenen om te beleggen: 

  • Belastingverlaging door middel van belastingvrijstellingsprocedures voor bepaalde spaarproducten

  • Het inkomen verhogen, nu of in de toekomst

  • Pensioensparen

  • Kapitaal laten groeien en een vermogen opbouwen voor toekomstige projecten

Er zijn evenveel drijfveren als er spaarders zijn. En het zijn alleen maar goede redenen! Vooruitlopen op de toekomst garandeert de kwaliteit ervan.

Hoe laat ik mijn geld opbrengen?

In de beleggingswereld is de vraag waarom u uw geld belegt niet echt een vraag die u zich stelt. 

Hoe ik mijn geld investeer is dan weer een veel meer voorkomende vraag. Hoewel alle beleggingen uniek zijn, zijn er toch een aantal goede gewoonten om erop na te houden. Ongeacht wat u van uw belegging verwacht, zijn er drie soorten spaargeld.

pexels-francesco-ungaro-4322027

De eerste spaarsoort is veiligheidssparen. Als u in de aandelenmarkt gaat beleggen, hebt u een zeker comfort nodig dat uw financiële gezondheid garandeert, zelfs in geval van een crisis in een belegging op korte termijn.

Beleggen op de beurs betekent immers niet noodzakelijkerwijs alles inzetten op enkele activa. Het is belangrijk om u in te dekken. Voorzorgssparen dient om uw levensritme veilig te stellen. Vaak wordt aangeraden om 3 tot 6 maanden loon opzij te zetten.

De tweede categorie sparen betreft projecten op middellange termijn. Of het nu gaat om de aankoop van een auto, een appartement of de financiering van toekomstige studies, met sparen op middellange termijn moet uw geld zonder al te veel problemen kunnen terugverdienen.

Sparen op lange termijn heeft volledig andere gevolgen en vereist een transversale visie over jaren, vaak meer dan 10 jaar. Dit betekent dat u inzet op dynamische activa en niet terugdeinst voor het nemen van risico's.

Goed om te weten:

Een lange beleggingshorizon verbetert altijd de risico-/rendementsverhouding.

Ik ben jong, hoe beleg ik mijn geld?

Voordat we beginnen met onze uitvoerige uitleg over beleggen, moeten we terugkomen op één stelling: alle vragen zijn verschillend en hangen af van de leeftijd waarop u spaargeld wilt opbouwen. Op jonge leeftijd geld beleggen is een goed idee, als u het altijd goed doet.

In 90% van de gevallen willen jongeren die beginnen te beleggen een langetermijnvisie hanteren. Of u nu wilt investeren in onroerend goed of uw pensioen al wilt opbouwen als u 20 bent, het is nooit te vroeg!

Het voordeel van beleggen op lange termijn wanneer u jong bent, is dat u voor een agressievere aanpak kunt kiezen. Dit geeft u de mogelijkheid om te kiezen voor risicovolle activa (maar met een grote kans op hoog rendement) en voor een veiliger strategie tegen het einde van uw beleggingscontract.

Risico's nemen brengt vaak het meeste op, maar daar is wel enige kennis van de financiële markten voor nodig. Of u laat zich begeleiden door professionals die weten waar ze het over hebben.

Waar moet ik beleggen?

Nu u iets meer weet over beleggen in het algemeen, is de hamvraag: waar moet ik vandaag mijn geld beleggen?

pexels-mikhail-nilov-7681681

Aandelen kopen is uw geld beleggen in een bedrijf. U neemt dan deel aan het nemen van risico's en soms zelfs aan de besluitvorming op algemene vergaderingen: u wordt aandeelhouder van de onderneming.

De waarde van het aandeel dat u bezit, verandert al naargelang de gezondheid van de onderneming. Uw aandeel kan dus van de ene dag op de andere van € 20 naar € 50 gaan. Net zoals het waarde kan verliezen in een crisis.

Op het eerste gezicht is dit precies het soort belegging die schrik aanjaagt. En dat is niet voor niets: u weet wat u investeert, maar nooit hoeveel u aan het eind terugkrijgt.

Maar als u het antwoord zoekt op de vraag "Waarin moet ik geld investeren?", vormt het eigenlijk een zeer goed alternatief vanwege zijn rentevoet.

Obligaties worden uitgegeven door bedrijven of door de overheid en zijn veel veiliger dan aandelen. Het principe is eenvoudig: u leent geld aan een bedrijf of aan de overheid. U bent er dan zeker van dat u aan het einde van het contract uw belegging terugkrijgt, met rente.

Maar omdat het om een weinig risicovolle belegging gaat, is de rentevoet heel laag, vaak hooguit rond de 1%.

U kunt er ook voor kiezen om in een gemeenschappelijk beleggingsfonds te beleggen. Het is een fonds dat de beleggingen van verschillende particulieren en professionals bundelt. Het kapitaal wordt vervolgens belegd in verschillende portefeuilles en de keuzes worden gemaakt door een fondsbeheerder.

Uw geld kan worden belegd in aandelen, obligaties, vastgoed enz. U bent vrij om aan het begin van het contract te beslissen of u zich tot een bepaalde sector wenst te beperken. Anders geeft u de fondsbeheerder carte blanche. Het is in het algemeen een belegging met een vrij laag risico, maar alles hangt af van de gekozen portefeuilles.

Meer in het algemeen is het ook mogelijk en raadzaam om in huurwoningen te investeren. U koopt een appartement een huis en verhuurt het.

Zo profiteert u van bepaalde belastingvoordelen en zelfs financieringsvoordelen, die variëren afhankelijk van de aard van uw project en ook de ligging van uw eigendom. Voor deze investering moet u echter een lening bij uw bank kunnen krijgen en rekening houden met de fiscale gevolgen op lange termijn.

We kunnen onmogelijk praten over het beleggen van uw geld om meer te verdienen zonder het te hebben over het spaarcontract bij uitstek: de levensverzekering. In de categorie antwoorden op vraag waar u vandaag uw geld moet beleggen, neemt de levensverzekering een zeer goede plaats in.

Deze contracten zijn perfect flexibel zijn en kunnen aan uw wensen en behoeften worden aangepast. Ze zijn opgesteld in de vorm van rekeneenheden in tak 23, zodat u kunt beleggen in een gevarieerde activaportefeuille: uw geld beleggen in een bedrijf, in goud, in een parkeergarage of in de populairdere cryptomunten. Uw activa diversifiëren is een van de eerste adviezen die we u kunnen geven (meer hierover verder in het artikel).

Beleggen in levensverzekeringen is bijvoorbeeld veel interessanter dan uw geld op een bank zetten, waar het door inflatie alleen maar aan waarde verliest.

Een van de soorten activa waarin u in uw levensverzekeringscontract kunt beleggen, zijn de REIT's. De Real Estate Investment Trusts (vastgoedbeleggingstrusts) staan open voor alle particulieren die wensen te beleggen.

Het is een concept dat de deelname aan de financiering van ondernemingen en het beleggen van geld in vastgoed verenigt.

Het principe is heel eenvoudig: u koopt aandelen in ondernemingen die zich bezighouden met investeringen in vastgoed. Net zoals een verzekeraar uw beleggingen kiest, sturen REIT's beslissingen over vastgoedbeleggingen. En aan het eind van elk jaar krijgt u de dividenden terug in functie van de geboekte winst.

Helemaal onderaan de ranglijst staan tenslotte de spaarboekjes. Deze producten zijn vrij populair bij particulieren die zich afvragen hoe ze hun geld moeten beleggen, maar zijn verre van de beste keuze wat rentabiliteit betreft.

Hun voordeel is dat ze veilig zijn. U kent de rentevoet en er zijn dus geen onaangename verrassingen. Maar die rentevoet is echter vaak belachelijk laag. 

Hij bedraagt vaak tussen 0,5 en 1% en is dus lager dan het inflatiepercentage. Dit is niet de keuze waarmee u uw geld kunt laten groeien. Toch kunnen spaarboekjes een goede kortetermijnbelegging zijn. 

U kunt dit type spaarboekje ook openen om uw spaargeld uit voorzorg op te bouwen. Uw kapitaal brengt heel weinig op, maar het is tenminste veilig.

Tips om uw geld te beleggen en winst te maken

Hoewel we de vraag hoe u uw geld vandaag moet beleggen niet nauwkeurig kunnen beantwoorden, zijn er toch enkele vrij pragmatische tips over hoe u uw geld verstandig kunt beleggen. Alles stap voor stap!

pexels-nataliya-vaitkevich-7173047
1 - Een overzicht maken van uw persoonlijke financiën

Het eerste wat u moet doen om na te gaan hoe u uw geld het best kunt beleggen, is een overzicht opmaken van uw middelen. Scheid uw activa (het kapitaal waarover u beschikt, uw salaris, middelen) van uw passiva (kredieten, vaste uitgaven) zodat u een duidelijk beeld krijgt van wat u kunt beleggen.

Door uw vaste uitgaven (huur, gemeentebelasting, lasten) op jaarbasis te berekenen, geeft u uzelf de middelen om uw kapitaal op lange termijn af te vlakken en een gedrag aan te nemen dat overeenstemt met wat u ter beschikking hebt. Bovendien kunt u met deze aanpak het bedrag van uw voorzorgssparen berekenen.

2 - Begrijpen voordat u handelt

De tweede stap is informatie inwinnen. Dat is vrij voor de hand liggend, maar niettemin essentieel: het is onmogelijk te beleggen zonder te weten hoe het in het algemeen werkt.

Het heeft immers geen zin overhaast een actief te kopen zonder te weten waar het om gaat. Neem inlichtingen bij een professioneel adviseur en kies een belegging die bij uw profiel past.