30 maart 2022

5 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Wat is de rentevoet van een levensverzekering?
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

  • Wat is de rentevoet van een levensverzekering?

  • De rentabiliteit van levensverzekeringen varieert naargelang van het contract

  • Hoe bereken ik de rentevoet van een levensverzekeringscontract?

  • Welke levensverzekering moet ik kiezen om het beste levensverzekeringsrendement te krijgen?

Er zijn tientallen verzekeraars die een fenomenaal aantal levensverzekeringscontracten aanbieden, het ene nog gevarieerder dan het andere. 

Dat levensverzekeringen in België een zeer aantrekkelijke belegging blijven, is vooral te danken aan hun veelzijdigheid: met sommige contracten kunt u spaargeld veiligstellen dankzij een verzekerd kapitaal, terwijl andere de belegging zo rendabel mogelijk maken via min of meer risicovolle activa.

Maar bij de keuze van uw levensverzekeringscontract is de hamvraag: wat is het rendement van een levensverzekering? 

Het is immers onmogelijk een contract te sluiten zonder zich af te vragen welke rentevoet zal worden toegepast. De essentie van deze besparing is gebaseerd op de noodzaak van rendabiliteit. En de toekomst van uw belegging hangt grotendeels af van de keuzes die u maakt wanneer u uw contract tekent! Forward You legt u alles uit wat u moet weten over de rentevoet en werking van levensverzekeringen.

Wat is de rentevoet van een levensverzekering?

Het rendement op levensverzekeringen is een indicator van de prestatie van een belegging, waarmee u de rentabiliteit van de belegging in kwestie over een bepaalde periode kunt berekenen.

In de regel wordt het brutocijfer of fictieve rentevoet van de levensverzekering meegedeeld. Dit betekent dat als u een nauwkeurig idee wilt hebben van de werkelijke rentevoet van uw levensverzekeringscontract, u alle fiscale gevolgen moet aftrekken.

Inkomstenbelasting, betalingskosten, beheerkosten, belasting op opnames... Elk contract is uniek en onderworpen aan verschillende belastingen.

In het algemeen hebben tak 21-levensverzekeringen een rentevoet van ongeveer 1,50% netto. Dit kan tot een aantal problemen leiden: met zo'n lage rentevoet en soms hoge belastingen kunnen verzekerden geld verliezen. In juli 2021 waarschuwde de Financial Services and Markets Authority particulieren zelfs voor dit mogelijke geldverlies in tak 21. Het wordt daarom steeds minder populair voor langetermijnbeleggingen.

Als u voor een hogere rentevoet wilt gaan en u het niet erg vindt om risico's te nemen, dan is een tak 23-levensverzekering met rekeneenheden het beste alternatief. Het is onmogelijk om de toekomstige rentevoet van een tak 23-levensverzekeringscontract te bepalen, aangezien deze afhangt van marktschommelingen.

Voor alle zekerheid moet u er echter op letten dat de instelling waarmee u in zee gaat, een gevarieerd aanbod aan activa heeft. De keuze hebben betekent uzelf de middelen geven om te slagen in uw belegging!

De rentabiliteit van levensverzekeringen varieert naargelang van het contract

De vergoeding van uw levensverzekering hangt grotendeels af van de instellingen waarmee u zakendoet, maar ook van het type contract dat u onderschrijft.

Er zijn veel verschillende soorten levensverzekeringscontracten. Sommige verzekeraars kunnen zelfs dezelfde verzekering aan verschillende banken aanbieden tegen verschillende rentevoeten. Om geen verkeerde keuzes te maken, is het van essentieel belang na te denken over de vraag wat het beste rendement is op een levensverzekeringscontract.

Wanneer u begint na te denken over de juiste levensverzekering, moet u de tijd nemen om de grote lijnen van de rendementsvoorwaarden te schetsen. Begin met de drie grote categorieën levensverzekeringscontracten: tak 21, tak 23 en tak 44.

pexels-david-alberto-carmona-coto-1151418
Het rendement van tak 21

De verzekeringscontracten van tak 21 zijn volledig veilig. Dit betekent dat u uw kapitaal belegt in gegarandeerde fondsen en niet in portefeuilles die met de aandelenmarkt mee schommelen.

Duidelijker: uw kapitaal is verzekerd, min belastingen. 

Een gegarandeerde rentevoet betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de rente zich opstapelt. Sommige tak 21-contracten garanderen een rentevoet van... 0%! Want minder risico nemen betekent minder kans op winst.

Zo verzekert een gegarandeerde rentevoet van 0% dat u het belegde kapitaal terugkrijgt. Vergeet niet dat het afkopen van een contract vóór de einddatum, de stortingen en eventuele premies onderworpen zijn aan belastingen en kosten. Zo wordt bijvoorbeeld in het geval van pensioensparen elke de storting van uw kapitaal belast tegen een tarief van 2%.

Dit betekent dat wanneer uw betalingen of opnames eenmaal zijn belast, u mogelijk niet al het geld terugkrijgt dat u hebt belegd. In het algemeen garanderen sommige verzekeringsmaatschappijen een rendement van 0,01%. En het gemiddelde nettorendement op tak 21-contracten is ongeveer 1,30% of 1,50%. Een bedrag dat niet fenomenaal is en ook niet echt gegarandeerd.

Bovendien, als er geen verzekerd tarief is, is er een plafond: dit wordt elk jaar door de Belgische wet vastgesteld. Op dit moment mag een tak 21-levensverzekeringscontract niet meer dan 2% per jaar opleveren aan de verzekerde.

Tak 23-contracten zijn dan weer een andere soort beleggingsmodellen. In tegenstelling tot tak 21 biedt tak 23 geen verzekerd kapitaal. U belegt uw kapitaal dus niet in gegarandeerde fondsen, maar in portefeuilles die aan beurs- en marktschommelingen onderhevig zijn.

U kunt ervoor kiezen om te beleggen in een portefeuille van verschillende activa: aandelen, obligaties, REIT's, ICBE's enz. Concreet betekent dit dat u financiële risico's neemt. Uw verzekeraar garandeert u geen enkele opbrengst en heeft geen enkele resultaatsverbintenis tegenover u.

Anderzijds is de rentevoet van de tak 23-contracten veel hoger dan die van de tak 21-contracten, maar ze is ook onzekerder. Een belegging in aandelen en obligaties kan dus zowel leiden tot een kapitaalverlies voor de verzekerde als tot een zeer aantrekkelijk rendement op lange termijn. De grillen van de aandelenmarkt!

De rentevoet is dus onvoorspelbaar. Jaar na jaar kunt u niet vooruitlopen op het rendement van uw levensverzekering. Maar door voldoende gevarieerde activa te kiezen, wordt uw portefeuille op middellange en lange termijn waarschijnlijk rendabel.

Tak 44-contracten zijn weer anders. De naam 'tak 44' is trouwens een officieuze naam, aangezien het concept nog nieuw is. Deze categorie contracten is een handige mengvorm van tak 21 en tak 23.

Op die manier profiteert u van een veilig gedeelte, maar ook van grote kansen op rendabiliteit. Tak 44 wordt vaak gekozen als aanvulling op het toekomstige pensioen van particulieren en is bedoeld als een perfecte middenweg tussen de voordelen van tak 21 en tak 23.

Een tak 44-levensverzekeringscontract biedt dan zekerheid voor een deel van uw kapitaal, maar ook een zekere mate van risicobereidheid die uw winstkansen verhoogt. Dit betekent dat uw verzekeraar u een bepaalde opbrengst van uw kapitaal garandeert. En een ander deel van wat u belegt, stopt u in risicovolle fondsen, die u mogelijk meer geld zullen opleveren.

Ook hier is het niet gemakkelijk om de rentevoet van een tak 44-contract te bepalen. Want de essentie van deze levensverzekeringen is dat zij zich aanpassen aan de verzekeringnemer, zijn of haar beleggersprofiel en risicobereidheid. Om nog maar te zwijgen van het feit dat alles ook afhangt van de schommelingen van de aandelenmarkt en de economie.

Hoe bereken ik de rentevoet van een levensverzekeringscontract?

Het berekenen van de rentevoet van een levensverzekering is geen gemakkelijke opgave. Dit hangt grotendeels af van de aard van het contract dat u afsluit, maar ook van de kosten die eraan verbonden zijn.

Zoals bij elke traditionele belegging zijn er kosten verbonden aan de toegang tot de financiële markten en aan de beheerdienst die wordt geleverd zodat u rente kunt verdienen.

Het rendement van uw levensverzekering is dus de kosten-batenverhouding van uw beleggingsoperatie.

Als u een levensverzekeringscontract van tak 21 hebt gekozen, kent u de rentevoet van uw contract vanaf het begin. U moet er echter altijd rekening mee houden dat u, zelfs als u uw kapitaal in veilige fondsen belegt, kosten zult moeten betalen.

Instapkosten, overschrijvingskosten, opnamekosten... U moet rekening houden met het feit dat de concrete rentabiliteit van uw tak 21-contract van deze kosten afhangt. Sommige contracten rekenen immers een vergoeding van 2% aan voor elke betaling op uw kapitaal. Andere hebben min of meer hoge instapkosten.

In het algemeen is het niet raadzaam om geld van uw contract op te nemen vóór de 8e verjaardag ervan. Anders past de overheid een onmiddellijke belasting toe, de zogenaamde roerende voorheffing: u verliest dan 30% van uw rendement.

Ook als u besluit uw contract vóór de vervaldatum (vaak de wettelijke datum van uw pensioen) te beëindigen, wordt op uw afkoop een belasting van 33% geheven.

Wees daarom bewust van al deze informatie voordat u een levensverzekeringscontract van tak 21 kiest.

Als u echter besloten hebt om een levensverzekeringscontract van tak 23 of 44 af te sluiten, moet u eerder aan economische factoren denken. Er is namelijk een breder scala aan kosten verbonden aan beleggingen in aandelen en obligaties, waaronder beheerkosten.

Want in de praktijk beschikt u bij het afsluiten van een tak 23-levensverzekeringscontract niet over een verzekerd kapitaal. U weet dus niet hoeveel u aan het einde van uw contract krijgt, aangezien uw rentevoet afhangt van marktschommelingen.

Het is echter wel mogelijk om naar de winsten van uw verzekeraar in het verleden te kijken en daaruit de juiste conclusies te trekken. Ook al is het geen verzekerd bedrag, het geeft u een idee van wat u aan het eind van uw levensverzekering kunt krijgen.

Het is ook belangrijk rekening te houden met de beheerkosten, die jaarlijks worden toegepast.

De beste manier om een levensverzekering met een hoog rendement te kiezen, is dus na te gaan wat de rentevoet is van levensverzekeringen van het voorgaande jaar, en van de jaren daarvoor. We mogen echter niet vergeten dat het verleden niet noodzakelijk de toekomst maakt.

Welke levensverzekering moet ik kiezen om het beste levensverzekeringsrendement te krijgen?

Er bestaat geen magisch antwoord op de vraag naar het rendement van levensverzekeringen. Alles hangt af van uw profiel, de fiscale gevolgen zoals het bedrag van de levensverzekering in geval van overlijden, uw beleggingswensen en vooral uw risicobereidheid.

Maar als u de beste kans op een rendabele levensverzekering wilt hebben, is het veel beter om een levensverzekering van tak 23 of 44 te kiezen. Door een voldoende gevarieerde portefeuille van activa samen te stellen of door het beheer van uw beleggingen over te laten aan een professional zoals Forward You, bent u er zeker van dat u de beste beleggingsopportuniteiten aangrijpt.

Logische, rationele keuzes en een levensverzekering die rendeert: het is mogelijk met een contract dat bij u past. Zoek nu een betrouwbare en gekwalificeerde adviseur in uw regio, en laat ons u begeleiden bij elke stap van uw belegging!

Aan de slag