13 juli 2023

5 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Basisinformatie over ESG-Beleggingen: Uw FWU-gids voor een financieel duurzame toekomst
FWU Expert Corner Logo

FWU Life Insurance Lux S.A.

De betekenis van ESG is Environmental, Social en Governance (Milieu, Sociaal en Governance), en biedt een analytisch kader om bedrijven te beoordelen aan de hand van duurzaamheidscriteria. In grote lijnen kan ESG voor een positieve verandering zorgen door te beleggen in bedrijven die duurzaam handelen. ESG-beleggen biedt het grote extra voordeel dat fondsen eerder gaan naar bedrijven die waarschijnlijk betere langetermijnprestaties zullen laten optekenen. Duurzaam beleggen zorgt dus voor duurzame rentabiliteit.

Wat is een ESG-investering?

Een ESG-investering is een manier om er zeker van te zijn dat uw belegging groen en ethisch is. Door te kijken hoe bedrijven het doen op het vlak van Milieu, Sociaal en Governance worden ze aangemoedigd verantwoord te handelen. ESG-fondsen geven beleggers een manier om zaken te ondersteunen die hen nauw aan het hart liggen, aangezien deze duurzame fondsen aandelen en/of obligaties bevatten waarvoor de ESG-normen in het beleggingsproces zijn opgenomen.

Dit is een redelijk nieuwe ontwikkeling; tot ongeveer tien jaar geleden keken beleggers vooral naar jaarrekeningen het eindresultaat. Ze wilden dat bedrijven zich richtten op onmiddellijke winsten en ze beloonden de bedrijven die dat deden. Beleggen had alles te maken met opbrengst en de directie wilde alleen maar de aandeelhouderswaarde verhogen. Dit standpunt veranderde na de financiële crisis van 2008, die veroorzaakt werd door slechte governance, een laks toezicht en een kortzichtige aandacht voor kortetermijnwinsten. Beleggers beseften dat ze bij de keuze van hun beleggingen meer aandacht moesten besteden aan hoe bedrijven worden geleid.

Ondertussen zorgde een toenemende maatschappelijke bezorgdheid over ongelijkheid ervoor dat bedrijven er zich bewust van werden dat ze zich meer maatschappelijk verantwoord moest gedragen. Maar de belangrijkste drijfveer voor duurzaam beleggen was het groeiende besef van de bevolking dat klimaatverandering een echte en nog dringender bedreiging is.

Wat is ESG-beleggen: Goed presteren door goed te doen

We moeten opmerken dat 'duurzaam' here in twee dimensies werkt.

  • Een ervan is de dimensie 'goed voor mensen en planeet' of maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar we al vaak over hebben gehoord.

  • De andere dimensie is minstens zo belangrijk voor de belegger en is de letterlijke betekenis van 'levensvatbaar kunnen blijven op de lange termijn'.

Maar waarom duurzaam beleggen en is dat wel winstgevend? Kort samengevat kunnen we zeggen dat bedrijven die duurzaam handelen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, doorgaans ook betrouwbaar winsten draaien en dus gezonde beleggingen vormen. Er zijn geen, of minder, schandalen, zwendel- en rechtszaken die de winsten doen dalen, als een bedrijf zich gedraagt. Er is geen verrassende milieureiniging als een bedrijf stappen onderneemt om de milieu-impact te beperken. En mensen blijven langer in het bedrijf werken als een bedrijf zijn werknemers goed behandelt. Dit wordt bevestigd door onderzoeken, die aantonen dat duurzaamheid doorgaans samenvalt met betere financiële prestaties.

Het abc van ESG

We bekijken elk onderdeel van ESG van nabij. Het eerste is Milieu. Hier zijn geen verrassingen; een duurzaam bedrijf beperkt zijn ecologische voetafdruk, vervuiling, afval, gebruik van hulpbronnen en totale milieu-impact. Dit is uiteraard een goede zaak voor iedereen die op onze planeet woont, maar vermindert ook de boetes en onvoorziene kosten voor risicobeperking.

Vervolgens is er het Sociale aspect, met interne en externe componenten. Intern moet een bedrijf zijn werknemers goed behandelen, hoge gezondheids- en veiligheidsnormen naleven, niet discrimineren bij aanwervingen en promoties, en opleidingen voorzien. Extern betalen verantwoorde bedrijven hun belastingen en hebben ze op een positieve manier contact met hun gemeenschap. Een bedrijf moet er ook op staan dat zijn leveranciers verantwoord handelen. Dit kan ook programma's omvatten die de mensen te goede komen die leven in regio's waar bedrijven hun grondstoffen vandaan halen.

Governance is het derde ESG-aspect. Het wordt vaak over het hoofd gezien maar is niet minder belangrijk. Hoe wordt een bedrijf bestuurd? Is de Raad van Bestuur onafhankelijk of keuren ze automatisch goed wat de CEO zegt? Ligt de macht te veel bij een of enkele personen? Zijn de vergoedingen voor kaderleden te hoog? Als dat zo is, dan kan dit het investeringsvermogen van het bedrijf in gevaar brengen. Nog belangrijker: is de rapportering van het bedrijf nauwkeurig en betrouwbaar?

ESG-scores en meer

Er zijn veel onderzoeksbureaus die ESG-rapportering en -criteria onderzoeken om de duurzaamheid van een bedrijf te bepalen. Ze bestuderen jaarverslagen, de acties rond maatschappelijk verantwoord ondernemen en de structuur en vergoeding van de Raad van Bestuur. Bij FWU passen we onze 'Big Data' aanpak toe op deze uitgebreide ESG-gegevens, maar ook op informatie uit krantenartikels en verslagen van ngo's. Met behulp van algoritmes gaan we erdoor om een objectief beeld te verkrijgen.

FWU heeft een a scoresysteem dat alle ESG-criteria bekijkt en bedrijven van 0-100 rangschikt voor algemene duurzaamheid. De categorie milieu is afgestemd op de EU-taxonomie voor duurzame activiteiten, die we in detail bespreken in ons whitepaper. Kort samengevat gaat het om een Europees beleid dat bepaalt waar investeringen nodig zijn om de energietransitie te vergemakkelijken. FWU past ook de Principal Adverse Impact-analyse toe, om niet alleen te zien wat een bedrijf goed doet, maar ook of het iets fouts doet wat moet worden veranderd.

Ons whitepaper gaat dieper in op hoe we duurzaamheid waarderen; het volstaat hier om te zeggen dat het ons een heel gedetailleerd, objectief en transparant overzicht geeft in de prestaties van het bedrijf op het vlak van milieu, sociaal en governance.

FWU ESG Blog articel image v1 JAJ
ESG Whitepaper

PDF |

383,12 kB

ESG-beleggen met FWU

Verantwoord beleggen is belangrijk voor ons en onze klanten. We bieden verschillende duurzaamheidsniveaus waaruit u kunt kiezen.

FWU Quant fondsen bevatten geen bedrijven die lager dan 30 scoren in onze ESG-score. Bedrijven die lager dan 30 scoren komen niet in aanmerking voor belegging. Zowel onze "light green"* als "dark green" fondsen** bestaan uitsluitend uit bedrijven die 30 of hoger scoren in de geaggregeerde ESG-score. Het belangrijkste verschil is dat we voor de "dark green" fondsen ook de EU Taxonomy for Sustainable Activities en de Principal Adverse Impact analyse toepassen.

Een overzicht van wat we doen, vindt u in onze Infographics. U kunt ook ons whitepaper downloaden voor meer informatie over onze ESG-fondsen en dit boeiende onderwerp in het algemeen.

ESG Infographics

PDF |

288,11 kB

Veelgestelde vragen:

ESG staat voor de prestaties van een bedrijf op het vlak van Milieu, Sociaal en Governance.

Heel wat onderzoeksbureaus bepalen de ESG op basis van jaarverslagen, maatregelen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, het management, de structuur, de vergoeding van kaderleden en andere informatie.

Om te beginnen wordt de wereld er beter van op bepaalde, meetbare manieren. Daarnaast levert het ook een beter financieel rendement op lange termijn, aangezien bedrijven die verantwoord en duurzaam handelen doorgaans beter bestuurd worden en ook minder problemen hebben met de wet en de publieke opinie.

Groen beleggen met FWU

*Light Green staat in dit document voor Externe Fondsen die duurzame beleggingen bevorderen volgens Art. 8 van verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en of De Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('SFDR').

**Dark Green
staat in dit document voor Externe Fondsen die duurzame beleggingen bevorderen volgens Art. 8 van verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en of De Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('SFDR'), met een engagement om in zekere mate te beleggen in duurzame beleggingen volgens zowel de SFDR als de EU-taxonomieverordening, en die rekening houden met Principal Adverse Impacts.

BELANGRIJKE OPMERKING

Deze communicatie dient alleen voor reclamedoeleinden en heeft dus geen enkele juridische betekenis (en is niet bedoeld die te hebben) of biedt geen informatieve aanvulling (en is niet bedoeld die te geven) met betrekking tot of ter vervanging van om het even wat in de productinformatie over een concreet financieel product van FWU. Alleen de concrete productinformatie mag door de klant worden gebruikt voor informatie over het financiële product in kwestie.

Het document is uitgegeven door:
FWU Life Insurance Lux S.A.
H2O-gebouw
33, rue de Gasperich
L - 5826 Hesperange
GD Luxemburg
Tel. +352 26 49 42 00
info.fwuinvest@forwardyou.com