28 februari 2022

5 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Tak 23-verzekeringen: levensverzekeringen en financiële beleggingen
  • Rekeneenheden in België: tak 23-levensverzekering

  • Waarom beleggen in tak 23-oplossingen?

  • Welk rendement biedt een tak 23-levensverzekering?

  • Hoe kiest u financiële beleggingen voor uw levensverzekering?

  • Uw financiële beleggingen veiligstellen met de juiste levensverzekering in rekeneenheden

In België denken zowel werknemers als gepensioneerden aan hun spaargeld. Maar steeds meer mensen zijn de spaarrekeningen met zeer lage vaste rentevoeten beu en kiezen voor spaarrekeningen die ook dienstdoen als belegging. Het gaat om Tak 23-levensverzekeringen (ook bekend als unit-linkedverzekeringen of spaarverzekering).

Niet voor niets interesseren steeds meer Belgen zich voor deze portefeuilles. Leer alles wat u moet weten over de levensverzekering in rekeneenheden die in België wordt voorgesteld: berekend risico, hogere rendementsdrempels en contracten op maat.

Rekeneenheden in België: tak 23-levensverzekering

Alvorens in detail uit te leggen hoe rekeneenheden werken, moet eerst een vraag worden beantwoord: wat is de definitie van een tak 23-beleggingsverzekering?

Het doel is kapitaal te laten groeien via een of meerdere beleggingsfondsen, d.w.z. een rendabele financiële belegging te doen. Deze fondsen hebben, in tegenstelling tot die van tak 21, geen gegarandeerde vaste rentevoet. Zij zijn onderhevig aan beurs- en marktschommelingen, en kunnen in verschillende vormen worden aangeboden.

Tak 21 en tak 23: de essentiële tweedeling

Om dit beter te begrijpen, moeten we een vergelijking maken tussen tak 21 en tak 23:

De beleggingen in tak 21

zijn gegarandeerd. De tak 21-levensverzekering volgt immers een vast rendement, met gegarandeerde tarieven van jaar tot jaar;

De beleggingen in tak 23

hebben daarentegen een onvoorspelbare rentevoet. Alles hangt af van de economische ontwikkelingen en de marktschommelingen. Maar daar staat tegenover dat de kans oprendement groter is dan bij een tak 21-levensverzekering.

Eenvoudig gezegd: als u kiest voor een tak 21-contract, krijgt u een gegarandeerd rendement. Maar uw rentevoet is laag, en kan van jaar tot jaar dalen.

Wanneer u voor een tak 23-contract kiest, is uw kapitaal onderhevig aan de risico's van de economische ontwikkeling. Het potentiële rendement is echter veel groter.

Ergens tussen risico en rendement bevindt zich het perfecte evenwicht voor uw beleggersprofiel.

Wat zijn rekeneenheden?

Tak 23 is dus een levensverzekeringscontract, waarvan het rendement afhangt van de waarde van de beleggingsfondsen. Wanneer een spaarder een levensverzekering van tak 23 afsluit, kiest hij ervoor zijn kapitaal te beleggen in rekeneenheden in de sector van zijn keuze.

Deze kunnen vele vormen aannemen: aandelen, obligaties, aandelen in een REIT... Als tak 23-levensverzekeringen een portefeuille zouden zijn, zouden zij de biljetten daarin zijn.

Opgelet!  Wanneer een belegger een levensverzekering in rekeneenheden heeft, veranderen zij niet in aantal maar in waarde. Zo kan een rekeneenheid van de ene dag op de andere van een eenheidswaarde van € 20 naar € 50 of € 10 gaan. Er zijn er dus altijd evenveel in een portefeuille, maar de waarde ervan schommelt mee met de markt.

Aangezien de verzekeraar geen enkele garantie biedt, is het dus mogelijk dat het kapitaal stijgt of daarentegen daalt. Maar waarom dan zo'n risico nemen?

Waarom beleggen in tak 23-oplossingen?

Deze oplossingen zijn onderhevig aan veranderingen op de markt. Zij lopen dus een zeker risico op verlies. Maar ze komen ook met een grote winstkans.

De beleggingswereld wordt immers beheerst door de volgende gedachte: wie meer wil verdienen, moet meer riskeren. Tak 21-contracten zijn zeker gegarandeerd, maar bieden een zeer laag rendement. Om uw kapitaal efficiënt te laten groeien, moet u dus risico's nemen.

Dit is overigens de reden (en dankzij een veel voordeliger belastingstelsel) waarom tak 23-contracten zo populair zijn in België. Of u zich nu op uw pensioen voorbereidt, uw vermogen overdraagt of een groot financieel project plant, tak 23 biedt u de beste winstkansen.

Vooral met een verzekeringscontract dat aan uw wensen voldoet! Sommige verzekeraars, zoals Forward You, bieden tak 23-producten aan die perfect aansluiten op uw beleggersprofiel. Afhankelijk van het aantal jaren dat u wenst te beleggen, de betalingen die u wenst te doen en uw project, stellen wij een portefeuille samen die op uw wensen is afgestemd.

Een eerder voorzichtig en veilig profiel, of een eerder dynamisch en riskant profiel: het hangt allemaal van u af. Wij beheren uw portefeuille om de juiste rekeneenheden te kiezen en stellen uw kapitaal naargelang de marktsituatie tijdig veilig dankzij een verliesbegrenzer.

Welk rendement biedt een tak 23-levensverzekering?

Welk rendement kunt u concreet verwachten als u langetermijnspaart met een tak 23-contract? 

Het is niet echt mogelijk om een concreet antwoord op deze vraag te geven. De reden is heel eenvoudig: alles hangt af van de rekeneenheden die u kiest, en van de marktsituatie op dat ogenblik.

Het is echter mogelijk om een marge te verkrijgen, zodat u een idee hebt. In het algemeen leveren beleggingen in een tak 21-verzekering elk jaar ongeveer 1,30% netto op.Tak 23-beleggingen leveren meer op en halen gemiddeld een rendement van 3 tot 5% per jaar.

Om een concreet idee te krijgen van het rendement dat u kunt verwachten, raden we u aan om zeker de voorstellen van verschillende verzekeraarste vergelijken. Deze geven soms een overzicht van de prestaties van de voorgaande jaren.

pexels-mudassir-ali-3231643
Hoe kiest u financiële beleggingen voor uw levensverzekering?

Wanneer u kiest voor een levensverzekering in rekeneenheden, kunt u zelf uw beleggingsfondsen kiezen of uw verzekeraar carte blanche geven.

Als u ervoor kiest de controle over uw gemengde verzekering te behouden, bent u vrij om zelf uw kapitaal te beheren. Aandelen, obligaties, cash, vastgoed, een combinatie hiervan... Het is aan u om rekening te houden met de sector en de aard van de belegging waar u aan denkt. Het is raadzaam enige ervaring op de aandelenmarkt te hebben om uw eigen beleggingen optimaal te beheren.

Als u er daarentegen de voorkeur aan geeft dit aan een professional over te laten, vertrouw het dan toe aan uw verzekeraar! Deze kan u dan verschillende interne fondsen aanbieden waaruit u kunt kiezen. Of gewoon de belegging van uw kapitaal aanpassen en wijzigen volgens de marktschommelingen en uw beleggersprofiel.

Goed om te weten:

Indien u kiest voor een bepaald intern fonds (dat vaak wordt voorgesteld als een door de verzekeringsmaatschappij aangeboden beleggingsspaarpot), wordt dit in uw contract gespecificeerd. Uw verzekeraar beperkt dan de belegging van uw kapitaal tot bepaalde, door u gekozen beleggingsvormen. En hij stelt uw belegging na verloop van tijd bij, maar alleen in die beleggingsvormen.

Uw financiële beleggingen veiligstellen met de juiste levensverzekering in rekeneenheden

De financiële belegging in rekeneenheden is onderhevig aan risico's verbonden aan marktschommelingen. Beurs, economie, bedrijven... Alles hangt af van de rekeneenheden die u kiest bij het beheer van uw tak 23-contract.

Maar ook al biedt een individuele levensverzekering met financiële beleggingen geen kapitaalgaranties, toch zijn er manieren om uw belegging meer of minder veilig te stellen. Zo kunt u het beheer van uw aandelenportefeuille bijvoorbeeld toevertrouwen aan professionals die hierin gespecialiseerd zijn. 

Dit is wat Forward You, uw expert in levensverzekeringen in rekeneenheden, u biedt. Dankzij een algoritmisch beheer en intelligente analyse van markttendensen passen wij uw belegging in de loop van de maanden en jaren aan. Wij passen ons aanbod altijd aan uw beleggersprofiel aan, zodat u de beste kans op tevredenheid hebt.

Bij FWU is risicobeheer onze grootste kwaliteit. Het is deze vaardigheid, geboren uit jarenlange ervaring in levensverzekeringen, die ons in staat stelt om jouw unit-linked investering veilig te stellen. We maken er een erezaak van om de beleggingsvolatiliteit gedurende de hele polis onder controle te houden.

Met andere woorden, aan het begin van het contract staan we een hoge volatiliteit toe in je investering, waarbij je meer risico neemt, wat een grotere kans op rendement met zich meebrengt: de offensieve start.

Als het einde van je contract nadert, stellen we de procedure in om je winst te consolideren, met een lage volatiliteit van je belegging: het veilige einde.

Een diversiteit aan activa om ervoor te zorgen dat je geen kansen mist, cijfers om je winstgevendheid te vergroten en risicobeheersing die evolueert tijdens de looptijd van je contract: dit zijn de sleutels tot het veiligstellen van je unit-linked investering.

Beveilig uw risico's door een tak 23-beleggingsverzekering af te sluiten en vermijd de 6 grootste investeringsfouten!

Hebt u een vraag over uw contract? Neem contact met ons op