18 maart 2022

8 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Levensverzekering en hoe het werkt: top 5 vragen & definitie
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

 • De betekenis van een levensverzekering?

 • Hoe werkt een levensverzekering?

 • Welke levensverzekering moet ik kiezen?

 • Uw levensverzekering afkopen

 • Veelgestelde vragen over het openen van een levensverzekering

  • Wie mag een levensverzekering openen?

  • Wat gebeurt er met de levensverzekering na een scheiding?

  • Hoeveel levensverzekeringen zijn toegestaan per persoon?

  • Tot welke leeftijd kan ik een levensverzekering afsluiten?

  • Hoeveel kost een levensverzekering?

Onder alle spaar- en beleggingsproducten neemt de levensverzekering een bijzonder goede plaats in. Ze is heel populair bij Belgen en is zelfs een van hun favoriete beleggingsproducten.

Het spaargeld van levensverzekeringen is flexibel, aanpasbaar en beschikbaar, en kan worden gebruikt om toekomstige projecten te financieren. Maar mensen vragen vaak naar de praktische kant: hoe werkt een levensverzekering eigenlijk?

Volgens de definitie vaneen levensverzekering biedt ze particulieren de mogelijkheid hun geld te beleggen in al dan niet gedekte instrumenten, afhankelijk van hun beleggersprofiel.

Maar op het eerste gezicht is het een spaarregeling die ingewikkeld kan lijken. En het is altijd belangrijk te weten waar u aan begint. Laten we daarom vandaag een aantal van de meest gestelde vragen over levensverzekeringen beantwoorden. Laten we beginnen met de volgende vraag: hoe werkt een levensverzekering?

De betekenis van een levensverzekering?

Allereerst, wat is een levensverzekering en waarom een levensverzekering afsluiten? Zoals gezegd is het een spaarcontract, dat ook dienst doet als belegging. Met andere woorden: u zet niet alleen geld opzij, u laat het ook groeien.

Het principe is eenvoudig: de verzekerde betaalt periodieke premies. Als tegenprestatie verbindt de verzekeringsinstelling zich ertoe op een bepaalde datum of bij het overlijden van de verzekerde een premie te betalen.

Het afsluiten van een verzekering is niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aanbevolen. Met deze financiële belegging kunt u vaak een toekomstig project voorbereiden, of het nu gaat om onroerend goed, de aflossing van uw hypotheek, de financiering van studies of de overdracht van uw vermogen. Focus op levensverzekeringen, de definitie en de werking ervan!

pexels-alexandr-podvalny-3036405
Levensverzekering: definitie en principe

Hoe werkt een levensverzekering en wat dekt een levensverzekering? Het is een spaar- en beleggingscontract. Er zijn verschillende soorten levensverzekeringen, die tot verschillende takken behoren en aan verschillende voorwaarden voldoen. Elk levensverzekeringscontract heeft zijn eigen voorrechten, voordelen en nadelen.

In elk geval is het principe ongeacht het soort levensverzekering als volgt: de verzekerde wendt zich tot een verzekeringsinstelling om een levensverzekering af te sluiten.Hij zet dan geld opzij, dat groeit en wordt aangevuld met winsten, verkregen uit beleggingen. 

En zodra het contract afloopt, wordt het geïnvesteerdekapitaal doorgegeven. Maar wie kan hiervan genieten?

Een levensverzekeringscontract werkt eenvoudig: aan het einde van het contract of bij overlijden van de verzekerde erven de begunstigden het belegde bedrag.

Dit spaarproduct kan zo voor vele doeleinden worden gebruikt: 

 • Vooruitlopen op de studies van de kinderen;

 • De overdracht van uw kapitaal regelen;

 • Uw naasten beschermen;

 • Op termijn een vermogen opbouwen (om uw pensioen voor te bereiden, een inbreng van onroerend goed te verkrijgen, toekomstige investeringen veilig te stellen enz.)

De verschillende soorten levensverzekeringen

In België past de levensverzekering zich aan de behoeften van de verzekerde aan. Daarom zijn er verschillende soorten levensverzekeringen, die u aan het begin van uw contract kunt kiezen.

1
De levensverzekering

Het doel van een zuivere levensverzekering is een bepaald bedrag uit te keren aan de verzekerde, indien hij of zij tot een bepaalde datum in leven blijft. Vaak is het een contract dat wordt gekozen om een aanvullend pensioen op te bouwen.

2
Verzekering in geval van overlijden

Eenoverlijdensverzekering is daarentegen bedoeld om nabestaanden te beschermen in geval van overlijden. De verzekeraar betaalt dan een premie als de verzekerde vóór een overeengekomen datum overlijdt. Vaak wordt voor dit contract gekozen in combinatie met een hypothecaire lening: zo kan de lener zijn of haar naasten beschermen in geval van overlijden. Zijn of haar erfgenamen zijn dan niet verantwoordelijk voor het betalen van de schulden.

3
De gemengde levensverzekering

Een gemengde verzekering combineert de doelstellingen van de twee vorige verzekeringen. De verzekeraar betaalt een premie als de verzekerde langer leeft dan een overeengekomen datum, of vóór die datum overlijdt.

Hoe werkt een levensverzekering?

Na deze eerste uitleg over levensverzekeringen gaan we over tot meer concrete zaken: hoewerkt dit contract?

Neem op een pragmatische manier contact op met de gewenste verzekeringsinstelling. U stelt een verzekeringscontract op dat past bij uw beleggingsdoelstellingen en uw project. Met een eenvoudige handtekening begint uw contract, dat loopt tot een bepaalde datum of tot het overlijden van de verzekerde.

Maar hoe kunt u een contract afsluiten dat bij u past als u niet alles weet over levensverzekeringen? In feite dient uw adviseur hiervoor.

Bij Forward You bijvoorbeeld is het onze doelstelling om een beleggingscontract op te stellen dat aansluit bij uw verwachtingen. We maken een afspraak met een deskundige adviseur die gekozen is door FWU (per video of face-to-face). Deze bepaalt vervolgens uw beleggingsbehoeften en stelt samen met u uw beleggersprofiel op. Op die manier verkrijgt u een levensverzekeringsrendement dat bij u past.

Welke levensverzekering moet ik kiezen?

Bij de keuze van een levensverzekering moet op bepaalde kenmerken worden gelet. Er is echter geen beste verzekering.

De beleggingsinstrumenten

De eerste grote vraag bij het ondertekenen van uw verzekeringscontract: tak 21, 23 of 44? Alles hangt af van uw beleggersprofiel.

De levensverzekeringen van tak 21 zijn de veiligste op de markt. Eenvoudigweg omdat uw belegging onderworpen is aan een bepaalde rentevoet, die wordt vastgesteld op het moment van ondertekening.

U weet dus hoeveel u terugkrijgt aan het einde van uw contract, aangezien uw geld geïnvesteerd is in gedekte instrumenten.

Door de marktevolutie wordt de gegarandeerde rentevoet steeds lager. Op dit moment stellen sommige verzekeraars zelfs een gegarandeerd kapitaal voor van... 0%! Een belofte die soms niet eens het inflatiepercentage of de beheerkosten dekt.

Tak 23 is het tegenovergestelde van tak 21. Uw kapitaal wordt belegd in aandelen, waarvan de waarde afhangt van de schommelingen op de beurs en in de economie. Dit betekent dat u weet hoeveel u belegt, maar u weet niet hoeveel u terugkrijgt. Er is geen gegarandeerde rentevoet.

Dit financiële risico wordt echter gecompenseerd door een grotere kans op rendement. Op de beurs en in de beleggingswereld staat risico immers ook voor rendabiliteit. Alles hangt af van de volatiliteit van de aandelen en de toestand van de economie.

Tak 44 is daarentegen een gemengde tak. Ze combineert de voordelen van tak 21 en tak 23, zonder de nadelen. U kunt bijvoorbeeld een deel van uw belegging veiligstellen door te kiezen voor fondsen met een gegarandeerd rendement. En het andere deel van uw kapitaal wordt belegd in risicovollere fondsen met een grotere kans op rendement.

Nogmaals, u kunt niet van tevoren weten hoeveel kapitaal u terugkrijgt. Maar u bent er zeker van dat u op zijn minst het veilige deel van uw belegging terugziet.

Betalingen die als verzekerde moeten worden uitgevoerd

Zodra u meer weet over de definitie van uw levensverzekeringscontract, moet u de betalingen bepalen die u wilt uitvoeren. Dit komt omdat de werking van een levensverzekering afhangt van de betaling van premies.

Wanneer u uw contract afsluit, betaalt u een premie, die de eerste betaling wordt genoemd. Vervolgens blijft u maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks betalingen doen, met het bedrag dat u kiest.

Sommige contracten (zoals die van tak 21) leggen een maximumbedrag op voor de betalingen. In elk geval worden u kosten aangerekend voor de uitgevoerde betalingen. De berekening van deze kosten hangt af van het soort levensverzekering, het betaalde bedrag, uw leeftijd en uw gezondheidstoestand.

De duur van het levensverzekeringscontract. Wanneer wordt een levensverzekering uitbetaald?

U bent vrij om de duur van uw verzekering te kiezen. Het is echter belangrijk te onthouden dat vaak wordt aanbevolen het geld gedurende een minimale periode te laten staan om van uw belegging te kunnen profiteren. 

Deze aanbevolen minimumduur hangt af van de aard van uw contract. Zo is bijvoorbeeld een tak 23- of tak 44-contract op lange termijn altijd winstgevender. In elk geval moet u ongeacht uw contract een duur bepalen in overeenstemming met uw project

Als u met uw levensverzekering bijvoorbeeld de studies wil betalen van uw kinderen die nu 2 en 3 jaar oud zijn, kunt u een vervaldatum van 16 jaar bepalen, zodat het contract afloopt wanneer ze meerderjarig worden.

Hoe beheert u uw levensverzekeringscontract?

Om de opening van uw verzekeringscontract af te ronden, moet u kiezen aan welke beheerder u de voorkeur geeft. Met andere woorden: wie beheert uw activaportefeuille

Concreet betekent dit dat u niet verplicht bent om het hele proces aan een makelaar toe te vertrouwen en evenmin om alles zelf te regelen. U kunt kiezen tussen 3 soorten beheer.

Het vrije beheer verloopt in volledige autonomie. U beslist zelf hoe u uw spaargeld over de verschillende fondsen verdeelt. U kiest uw activa op basis van uw wensen en profiel. Kortom: u zorgt voor alles.

Goed om te weten:

Neem de tijd om de voorwaarden van het contract te bestuderen. Sommige verzekeraars rekenen kosten van doorgaans 10% aan, zelfs voor gratis beheer.

Het gerichte beheer of beheer bij volmacht is een levensverzekering waarbij u het beheer aan de door u gekozen verzekeringsinstelling delegeert.

Makelaars of fondsbeheerders kiezen de portefeuille van activa waarin zij uw geld beleggen, in functie van uw profiel en rendementsdoelstellingen.

Deze vorm van beheer is de meest betrouwbare. U laat de belegging van uw activa over aan een algoritme dat de marktschommelingen analyseert en uw beleggingen aanpast aan uw verwachtingen op het vlak van rendement en risico.


Om de beste keuzes te maken voor de omstandigheden, hebben we bij FWU Forward Quant ontwikkeld. Forward Quant wordt beheerd door een logisch en wiskundig algoritme dat zich alleen op getallen en niet op emoties baseert. Forward Quant past zijn keuzes aan uw beleggersprofiel en aan de evolutie van de financiële markt aan.


Algoritmen kunnen de juiste beslissingen nemen en redeneren uitsluitend rationeel. Een analyse van cijfers uit het verleden geeft een idee van toekomstige cijfers om uw rendabiliteit te verbeteren!