28 december 2023

7 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Goede voornemens voor 2024: 5 financiële doelstellingen voor jou
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

  • Een persoonlijk financieel plan realiseren 

  • Beginnen te sparen

  • Een noodfonds oprichten

  • Beginnen te beleggen voor de toekomst

  • Zichzelf indekken met een levensverzekering

Het einde van het jaar is het ideale moment om de balans op te maken van het voorbije jaar, maar ook om naar de toekomst te kijken.

Met het nieuwe jaar in aantocht worden er vaak nieuwe doelen bepaald waarmee je je eigen leven kan verbeteren. 

Zo kan er een lijstje goede voornemens worden opgesteld, een reeks acties om op verschillende vlakken te ondernemen, van het werk tot het fysiek en mentaal welzijn, om er maar een aantal te noemen. 

Daar zitten ook financiële goede voornemens tussen waar men met steeds meer interesse naar kijkt, gezien de toenemende aandacht waar dit belangrijke thema sinds enkele jaren op kan rekenen. 

Als we het over de goede voornemens voor 2024 hebben, zien we 5 financiële doelen voor het nieuwe jaar, om de komende maanden al naargelang de eigen behoeften mee aan de slag te gaan.

Een persoonlijk financieel plan realiseren

Een van de voornaamste redenen waarom een financieel goed voornemen mislukt, is het gebrek aan een geschikt actieplan. Alle aspecten die nodig zijn voor het bepalen van het beleggingsbudget – in dit geval het budget voor het jaar 2024 – moeten tot in de perfectie uitgekiend worden.

Je moet met andere woorden vertrekken van de bepaling van de financiële doelen. Dit is één van de belangrijkste stappen van financiële planning, want het is de eerste stap, ongeacht of je wil beleggen of sparen.

Bij persoonlijke financiële planning analyseer je je eigen behoeften en bepaal en stel je op basis daarvan de doelen op vlak van uitgaven, sparen en beleggingen op.

Het doel van financiële planning is om de duurzaamheid van de uitgaven na te gaan, en dus het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. 

Alleen wanneer je die twee aspecten onder controle kunt houden, kun je het budget bepalen voor de vaste en de variabele kosten en kun je bijgevolg weten welke middelen je tot je beschikking hebt om te sparen of te beleggen. 

Je kunt zelf een financiële planning voor een individu of een gezin uitwerken als je daarvoor over de geschikte kennis beschikt, en anders kun je een beroep doen op een financieel deskundige die je in eerste instantie kan helpen met het opstellen van je financiële doelen. 

Het is namelijk aan de orde om heel precieze stappen te volgen, van de analyse van de financiële situatie tot de bepaling van de doelen en de prioriteiten. 

Vervolgens moet je begroten hoeveel spaargeld je besteedt aan de verwezenlijking van die voorafbepaalde doelen, moet je de financiële middelen beleggen en geregeld de financiële planning controleren om na te gaan of deze nog geldig is en aansluit op de eigen behoeften.

Beginnen te sparen

Als financieel goed voornemen voor 2024 stellen we ook voor om in het nieuwe jaar te beginnen te sparen.

Zoals we zojuist gezien hebben, is sparen één van de kernpunten van persoonlijke financiële planning. 

Als je korte- of langetermijndoelen opstelt, zoals de aankoop van een nieuwe auto of de oprichting van een fonds voor de studies van de kinderen, moet je een strategie aanhouden waarmee je de financiële middelen opzij kunt zetten die nodig zijn voor een bepaald project of een bepaalde behoefte.

Hoe begin je met sparen?

Op basis van de analyse van de eigen financiën wordt het maandelijkse budget voor uitgaven bepaald, waarbij het overige gespaard kan worden. 

Er kunnen verschillende methodes gevolgd worden om elke maand doorlopend te sparen, en dit dankzij een paar acties die er elke dag voor zorgen dat je wat geld opzij kunt zetten. 

Een voorbeeld is dat van het optimaliseren van de wekelijkse uitgaven voor voeding, maar ook voor andere goederen of diensten zoals brandstof, en ook het inperken van de uitgaven voor ontspanning en uitstapjes. 

Op bredere schaal kun je besparen door te bezuinigen op de rekeningen, huur of andere belangrijke uitgavenposten die doorwegen op het persoonlijke of gezinsbudget. 

Het ideale instrument om aan automatisch sparen te doen is een CAP, een kapitaalvormingsplan, waarmee je op gezette tijden, en dus ook maandelijks, bedragen opzij kunt zetten.  

Deze bedragen kunnen dienen voor de aankoop van ETF's of aandelen van beveks, maar kunnen ook geïnjecteerd worden in een levensverzekering zoals een unit-linkedverzekering.  

Dankzij deze instrumenten kun je het eigen spaargeld in risicovolle assets beleggen en op verschillende momenten instappen, en op die manier een betere risico-rendementsverhouding garanderen.

shutterstock 1926118676
Een noodfonds oprichten

Beginnen te sparen in het nieuwe jaar kan de ideale gelegenheid zijn om een noodfonds op te richten, en dus een bepaald bedrag op te bouwen dat enkel in uitzonderlijke omstandigheden gebruikt zal worden. 

Aan het noodfonds wordt enkel geraakt indien het strikt noodzakelijk is, als er zich dus bepaalde situaties voordoen die anders niet het hoofd geboden kunnen worden. 

In de praktijk gaat het om het opzijzetten van financiële middelen waarmee onverwachte uitgaven bekostigd kunnen worden zoals medische kosten, maar ook in het geval van onverwachte tegenslagen zoals job- of loonverlies. 

Door het noodfonds kun je terugvallen op een vangnet om onverwachte uitgaven met een zekere sereniteit op te vangen zonder daarvoor het maandbudget te moeten aanspreken. 

Op de vraag hoeveel geld er naar het noodfonds moet gaan, geven verschillende experts de raad om een bedrag opzij te zetten waarmee je drie tot zes maanden je vaste lasten kunt dekken. 

Om deze doelstelling zeker te bereiken, kan het nuttig zijn om aan automatisch sparen te doen, waarbij een bepaald bedrag rechtstreeks van de zichtrekening naar de spaarrekening afgeschreven wordt. 

Je kunt daarvoor gebruikmaken van een depositorekening of termijndeposito's, waarbij je, indien nodig, gemakkelijker toegang hebt tot het kapitaal.

Beginnen met beleggen voor de toekomst

Nu je weet hoe te beginnen te sparen, doe je er goed aan over te gaan op de volgende stap: het spaargeld te laten renderen, met het tweeledige doel om de eigen rijkdom te behouden en te doen toenemen. 

Dit is nog zo'n financieel goed voornemen voor 2024, waarbij iedereen zal beleggen, niet alleen naargelang zijn eigen mogelijkheden maar ook naargelang de doelen die hij of zij nastreeft en bijgevolg hiervoor het financiële instrument kiest dat het meest aansluit bij de eigen behoeften. 

Wie al wat geld heeft staan, kan uit verschillende beleggingsopties kiezen: de kaarten liggen behoorlijk anders al naargelang het gaat om een belegging van een bonus van een miljoen of van een paar duizend euro! Ook de risicobereidheid moet aandachtig geëvalueerd worden. 

Als je gemoedsrust wilt, moet je je neerleggen bij lagere inkomsten en eerder kiezen voor instrumenten zoals overheidsobligaties, depositocertificaten van de post en muntfondsen.

Wie bereid is om meer risico te nemen om zo te mikken op meer winst, kan verschillende assets bekijken zoals aandelen en obligaties met hoog rendement, en bijgevolg beleggen in beveks, vermogensbeheer, ETF's en levensverzekeringen, waarbij de pas genoemde financiële producten deze onderliggende assets omvatten. 

Ook wie van nul vertrekt en nog geen kapitaal opzij heeft staan, kan instappen in de beleggingswereld en dit met de klassieke formule van de hogergenoemde CAP's.  

Het kapitaalvormingsplan is de meest aanbevolen optie, ook voor wie doelen op (middel)lange termijn nastreeft zoals een belegging met het oog op het betalen van de universitaire studies van de kinderen of ter aanvulling van de pensioenuitkering.

Zichzelf indekken met een levensverzekering

Als je er nog niet eerder over hebt nagedacht, dan is één van de mogelijke financiële goede voornemens voor 2024 ook om een levensverzekering af te sluiten.

De toekomst is per definitie onzeker en om deze zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden is het vast en zeker een goed idee om je in te dekken tegen onverwachte gebeurtenissen of tegenslagen die zich in de loop van het leven kunnen voordoen. 

Het ideale instrument hiervoor is zonder enige twijfel de levensverzekering die een tweevoudig doel dient: een verzekering en een financieel doel. De unit-linkedverzekeringen van Forward You zijn uitgewerkt om een maximale flexibiliteit te garanderen: ontdek ze hier

Met een traditionele levensverzekering kun je je naasten behoeden voor enkele risico's, zoals jobverlies, een ongeval, of erger nog, invaliditeit of overlijden. 

Met een levensverzekering kun je de personen van wie je houdt een onbezorgde toekomst bezorgen, afgezien van wat er zou kunnen gebeuren. 

Zoals al aangehaald, kan de levensverzekering ook een financieel karakter hebben. Ze is dus ook een spaar- en beleggingsinstrument. 

De unit-linkedverzekeringen voldoen hieraan omdat zij, dankzij hun veelzijdigheid, voldoen aan verschillende behoeften. 

Een levensverzekering ter belegging kan afgesloten worden om op termijn bedragen op te bouwen die de pensioenuitkering kunnen aanvullen. 

Anderzijds kan het ook het doel zijn om een spaarpotje op te bouwen dat voor een toekomstig project kan worden ingezet, zoals een kind dat gaat trouwen.

Tot slot kun je ook besluiten om een unit-linkedverzekering af te sluiten om kapitaal opzij te zetten dat je nalaat aan je erfgenamen, gezien de burgerrechtelijke en fiscale voordelen die aan dit financieel product verbonden zijn.

Samengevat
  • Financiële planning is de eerste stap om te beleggen of te sparen

  • Beleggen is cruciaal om spaargeld te doen opbrengen

  • Een levensverzekering is een topkeuze met het oog op de toekomst

Goed om weten

Vaak mislukken goede voornemens bij gebrek aan een gepast actieplan.