22 november 2023

6 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

De top 6 voordelen van een levensverzekering
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

 • Wat zijn de voordelen van een levensverzekering?

  • 1 - Een vrije fiscale enveloppe

  • 2 - De hoge rentevoet

  • 3 - Aanpasbaarheid aan uw profiel

  • 4 - Flexibiliteit van het contract

  • 5 - Een niet te verwaarlozen belastingvoordeel

  • 6 - De mogelijkheid om een levensverzekeringscontract te kiezen dat bij u past

 • Wat zijn de nadelen van een levensverzekering?

 • Is een levensverzekering een goede belegging?
Meer dan 1,8 miljoen Belgen sparen op lange termijn via de levensverzekeringsproducten van tak 21 en 23. Maar zoals alle spaarverzekeringen heeft ook een levensverzekering zijn voor- en nadelen.En als u twijfelt over beleggen in levensverzekeringen, is het belangrijk om beide te overwegen. Ontdek dus onverwijld de 6 voordelen van het levensverzekeringscontract en 3 nadelen. Is het echt een opportuniteitsbelegging?

Wat zijn de voordelen van een levensverzekering?

De beleggingswereld is geen binaire omgeving. Het is onmogelijk te bepalen of een keuze goed of fout is, totdat u ze gemaakt hebt. Anderzijds zijn er cijfers en feitelijke statistische gegevens waarmee rekening moet worden gehouden. 

Deze essentiële gegevens helpen u te begrijpen hoe levensverzekeringen werken. En vooral, alle voordelen ervan voor uw financieel welzijn. Ontdek de positieve effecten van een levensverzekering, van de bestaansreden tot de doeltreffendheid ervan.

pexels-taryn-elliott-9566058
1 - Een vrije fiscale enveloppe

Het eerste voordeel van een levensverzekering is de basiswerking ervan. Als u zich afvraagt waar een levensverzekering voor dient, is het antwoord eenvoudig: om mensen te helpen geld opzij te zetten en het te laten groeien.

Ongeacht het achterliggende project en de spaarvoorwaarden moet elke levensverzekering kunnen worden afgestemd op de verzekerden en hun behoeften. Om die reden wordt dit contract beschouwd als een fiscale enveloppe. U plaatst in deze enveloppe wat u wilt: rendabiliteitsvoorwaarden, rentevoet, belegd kapitaal enz. 

Bovendien kunt u kiezen tussen drie soorten levensverzekeringscontracten. Tak 21-, tak 23- en tak 44-contracten:

Het tak 21-contract:

Met een gegarandeerd kapitaal en een lage rentevoet kunt u uw belegging in veilige en stabiele fondsen onderbrengen. U neemt geen enkel risico, maar verdient weinig.

Het tak 23-contract:

Uw geld wordt zonder kapitaalgarantie belegd in risicovolle activa, die onderhevig zijn aan marktschommelingen. Het is dus een riskantere belegging omdat u niet zeker bent dat u uw geld terugkrijgt. Maar het is ook een belegging met een grotere kans op rendement: risicovolle activa leveren altijd meer op.

Het tak 44-contract:

De stabiliteit van gegarandeerde fondsen wordt gekoppeld aan de rendementskansen van aandelen, onder invloed van de ontwikkeling van de economie.

Uw levensverzekering kan dus volledig aansluiten op uw project en uw beleggersprofiel. U neemt geen risico's die u niet wilt nemen en u belegt alleen waarin u wilt beleggen.

2 - De hoge rentevoet

Meer pragmatisch gezien is het onbetwistbare voordeel van een levensverzekering als kapitalisatiecontract de hoge rentabiliteit ervan.

Alles hangt natuurlijk af van waarin u belegt. De rentevoeten in de tak 21-contracten konden in 2020 niet eens de kosten en belastingen dekken. Daarom volgen de tak-23 en tak 44-contracten een andere logica. Door in risicovolle activa te beleggen, hebben deze contracten doorgaans een hoger rendement, dat varieert naar gelang van de betrokken markten en sectoren.

Maar hoe dan ook zijn deze twee rentevoeten altijd hoger dan die voor gereglementeerde spaarrekeningen, spaarplannen of spaarboekjes voor jongeren. Als u zich dus afvraagt waarom u een levensverzekering zou moeten afsluiten, dan is dat eenvoudigweg omdat dit het beleggingsproduct is waarmee u de meeste kans maakt om geld te verdienen. En dat is precies wat het doet.

3 - Aanpasbaarheid aan uw profiel

Bovendien kunt u, zoals gezegd in het eerste voordeel, uw levensverzekering de richting geven die u wenst. Een levensverzekering heeft dus een cruciaal doel: u helpen bij de voorbereiding op een toekomstig project.

Of u nu de opleiding van uw kinderen of uw eigen pensioen wilt financieren, u kunt een contract opstellen dat bij uw project past.

Uw project wordt echter bepaald door een specifieke duur en bijzondere eisen over de risicobereidheid. Er bestaat niet zoiets als de beste levensverzekering: het gaat erom dat u een contract hebt dat aan uw doelstellingen beantwoordt.

Om u te helpen het beste rendement uit uw levensverzekering te halen, kunnen onze verzekerden bij Forward You een afspraak maken met een adviseur om een dossier te openen. Of het nu face-to-face of via video is, wij helpen u bij het bepalen van uw precieze beleggingsverwachtingen. 

De duur van het contract, de eventuele risicobereidheid en het project dat u plant: wij houden met alles rekening om u een levensverzekering aan te bieden die bij u past.

4 - Flexibiliteit van het contract

Afgezien van de voorwaarden en voorrechten bij de uitvoering van uw levensverzekering, is het in essentie een flexibel contract. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het geld dat u in een levensverzekering belegt nooit geblokkeerd. Het is perfect beschikbaar en u kunt het terugkrijgen wanneer u maar wilt door afkopen te doen.

De Belgische regering moedigt de vervroegde afkoop van contracten echter niet aan. En om haar standpunt duidelijk te maken: op elke afkoop van een levensverzekering vóór de geplande vervaldatum wordt een belasting geheven. Dit is een roerende voorheffing die meer dan 30% van uw belegde geld bedraagt. Deze belasting kan fataal zijn voor de rentabiliteit op lange termijn van uw levensverzekeringscontract. 

Bij het einde van uw levensverzekeringscontract kunt u echter kiezen om uw kapitaal terug te krijgen in de vorm van een maandelijkse, jaarlijkse of volledige rente, afhankelijk van wat u verkiest. In elk geval is uw belegging volkomen liquide en beschikbaar: u kunt ze terugkrijgen wanneer u maar wilt.

Goed om te weten:

Hoewel levensverzekeringen op elk moment beschikbaar zijn, gaat het bij de meeste contracten om een beleggingsproduct op lange termijn. Hun winst neemt immers geleidelijk toe met de jaren. Als u op lange termijn een aanzienlijk rendement wenst te behalen, is het dus sterk aan te raden uw contract niet vervroegd af te kopen, maar de geplande datum te halen. Zo kunt u ten volle profiteren van de rendementskansen die de financiële markten bieden.

5 - Een niet te verwaarlozen belastingvoordeel

Om het idee na te streven dat een levensverzekering inderdaad een spaarcontract op lange termijn is, is het feitelijk interessanter om het na uw 60ste levensjaar te behouden.

Als u een levensverzekeringscontract hebt gestart voordat u 55 werd, moet u op uw 60ste verjaardag een anticipatieve taks van 8% van uw kapitaal betalen. Tussen uw 60ste verjaardag en de pensioenleeftijd liggen echter 4 jaar. Dat zijn 4 jaren waarin u kunt sparen op uw levensverzekering, zonder aan deze anticipatieve taks onderworpen te zijn.

Een ontegensprekelijk belastingvoordeel!

6 - De mogelijkheid om een levensverzekeringscontract te kiezen dat bij u past

In het algemeen behoren levensverzekeringen tot de meest rendabele spaarcontracten voor een individuele belegger. Maar er bestaat in werkelijkheid een enorme variëteit aan contracten, te beginnen met variaties afhankelijk van het land waarin u zich bevindt.

Zo biedt de Luxemburgse levensverzekering tal van voordelen, met name op het gebied van veiligheid.

Wanneer u in Luxemburg een levensverzekering afsluit, verkrijgt u de status van bevoorrechte schuldeiser. Dit betekent dat als uw verzekeraar failliet gaat, alle belegde activa eerst worden aangewend om de verzekeringsverplichtingen te dekken. Met andere woorden: naar de verzekerden toe.

Dit is een extra zekerheid die u op weg kan helpen met uw belegging.

Wat zijn de nadelen van een levensverzekering?

Na alle voordelen van een levensverzekering op een rijtje te hebben gezet, is het de moeite waard de nadelen te vermelden, die onvermijdelijk zijn voor alle beleggingsinstrumenten.

shutterstock_1922321462
1 - Een dalend rendement

Momenteel vormt de rentevoet het grootste nadeel van levensverzekeringen. Dit geldt vooral voor de tak 21-contracten, die al vele jaren in vrije val zijn.

De laatste jaren hebben banken en makelaars immers de neiging een rentevoet te garanderen van... 0%. Met andere woorden, u krijgt uw kapitaal terug zonder interest. Het is echter onvermijdelijk dat op uw levensverzekering instap-, beheer- en betalingskosten worden aangerekend.

Dit betekent dat u aan het einde van uw tak 21-contract minder geld kunt overhouden dan u belegd hebt. Rente is dus niet langer echt gegarandeerd, wat het verlies aan populariteit van tak 21 verklaart.

Daarom heeft FWU besloten om tak 23-levensverzekeringscontracten aan te maken, uitsluitend gebaseerd op dynamische activa, waarvan de waarde verandert al naargelang de marktontwikkelingen. Deze keuze, in combinatie met onze diepgewortelde expertise, stelt ons in staat u betere rendementskansen te bieden. En onze beleggingen worden niet beïnvloed door de scherpe daling van de eurofondsen!

Ook al lijkt de daling van de rentabiliteit van tak 21-contracten niet af te remmen, dit geldt niet voor alle beleggingsinstrumenten van levensverzekeringen.