13 december 2023

5 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Beleggen voor de lange termijn: de 7 beste langetermijnbeleggingen
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU Invest S.A.

Samenvatting
 • Wat is een beleggingsstrategie op lange termijn 

 • Hoe werkt een langetermijnbelegging

 • Wat zijn de beste langetermijnbeleggingen

  • 1. Aandelen

  • 2. Obligaties

  • 3. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen en ETF's

  • 4. Levensverzekering – Unit-Linkedverzekering

  • 5. Goud

  • 6. Cryptovaluta

  • 7. Vastgoed

 • Waarom is een langetermijnbelegging een winnende keuze

Om succesvol te zijn, moet elke financiële belegging opgebouwd en gerealiseerd worden volgens welbepaalde regels die bijdragen tot een hogere kans op een positief resultaat. 

Vanuit de vastgestelde eigen doelstellingen kan men het eigen financieel profiel bepalen op basis waarvan een beleggingsstrategie vastgelegd kan worden. 

Eén van de voornaamste factoren voor de bepaling daarvan is zonder twijfel de tijdshorizon, de tijdsspanne waarin men bereid is afstand te doen van de eigen financiële middelen om hiermee te beleggen.

Doorgaans spreekt men van een korte, middellange en lange tijdshorizon, al naargelang de looptijd. 

De kortetermijnbeleggingen duren doorgaans 1 tot 3 jaar, terwijl de beleggingen op middellange termijn een tijdshorizon hebben van 3 tot 5 jaar. Lees verder om alles te weten te komen wat je moet weten over langetermijnbeleggen, en we onthullen zelfs de top 7 beste aandelen voor lange termijn om je geld te laten groeien.

Wat is een beleggingsstrategie op lange termijn?

Bij de langetermijnbelegging echter worden de eigen fondsen voor een redelijk lange tijd ingezet aangezien deze een looptijd hebben van minstens 5 jaar.

We kunnen stellen dat een beleggingsstrategie op lange termijn het geheel aan regels, gedragingen en procedures is die gevolgd moeten worden bij de selectie van een beleggingsportefeuille voor een even lange tijdshorizon om de langetermijndoelen te bereiken. 

Bij de bepaling van de langetermijnbeleggingen komen we nu tot de kern van de zaak in een poging beter te begrijpen hoe op lange termijn te beleggen.

pexels-mathias-reding-4468988
Hoe werkt een beleggingsstrategie op lange termijn?

Een beleggingsstrategie op lange termijn dient net zoals de andere strategieën met een andere tijdshorizon altijd op maat gemaakt te worden en moet dus zeker rekening houden met het profiel van de belegger, te vertrekken bij diens financiële situatie. 

Als we spreken over langetermijnbeleggingen, raden we doorgaans een “buy and hold”-strategie aan. 

We raden dus aan om bepaalde assets te kopen en deze zo lang mogelijk in portefeuille te houden om zo te genieten van de voordelen die de marktschommelingen op termijn bieden. 

De “buy and hold”-strategie is geschikt voor wie al te beleggen fondsen beschikbaar heeft en kan zeker niet toegepast worden door wie van nul vertrekt. 

Dit betekent echter niet dat een beleggingsstrategie op lange termijn uitgesloten is voor wie geen startkapitaal heeft, gezien men in dat geval een CAP kan opstarten. 

Een kapitaalvormingsplan (CAP) biedt namelijk aanzienlijke voordelen, omdat je er onder andere het probleem van de juiste timing van toetreding tot de markt mee kan omzeilen. 

Dankzij het CAP kan een beleggingsplan op lange termijn gerealiseerd worden, ook vertrekkende van kleine bedragen en met inperking van de risico's.

Het CAP kan vaak zelfs voordeliger uitdraaien dan de “buy and hold”-strategie, gezien er beter gebruik gemaakt kan worden van de vluchtigheid van de markt waardoor de verhouding risico-rendement geoptimaliseerd wordt. 

In elk geval moeten we goed voor ogen houden dat een beleggingsstrategie op lange termijn eerder strategisch dan tactisch opgevat moet worden, aangezien de tactische strategie vooral geschikt is voor een korte tijdshorizon. 

Bij langetermijnbeleggingen is een gepaste diversificatie van de assets cruciaal om zo het risico te verminderen

Bij een beleggingsstrategie op lange termijn is het eveneens aan de orde om ook in economisch moeilijkere tijden de kalmte te bewaren en vast te houden aan een langetermijnperspectief. 

De beleggingsstrategie is als een vuurtoren die we niet uit het oog mogen verliezen, met dien verstande dat één van de gouden regels voor langetermijnbeleggingen is de portefeuille aan een periodieke controle te onderwerpen. 

Het is met andere woorden goed om de belegging te behouden, ook wanneer anderen verkopen, en om blijk te geven van stalen zenuwen om zo grotere of kleinere schommelingen van de markt te boven te komen.

Het zou af en toe wel eens nodig kunnen zijn om aan wat onderhoud te doen, zoals bijvoorbeeld het herbalanceren van de portefeuille om zich er op die manier van te vergewissen dat de ‘asset allocation’ nog steeds aansluit op de vooropgestelde doelen.

Voorbeelden van langetermijnbeleggingen:

Als het over ‘asset allocation’ gaat, rijst spontaan de op het eerste gezicht schijnbaar banale vraag op maar die in werkelijkheid erg belangrijk is: waarin beleggen op lange termijn?

Zodra we begrijpen wat een beleggingsstrategie op lange termijn is en hoe deze werkt, kunnen we overgaan tot de volgende stap: de te gebruiken financiële instrumenten bepalen. 

Hierna geven wij aan welke de beste langetermijnbeleggingen zijn, goed wetende dat het een niet-exhaustieve opsomming betreft, waarbij we nog eens aanhalen dat er gekozen moeten worden op basis van de behoeften en kenmerken van de belegger en vooral dat veilige langetermijnbeleggingen niet bestaan. Om niet te zeggen dat geen enkele belegging van eender welke soort dat kan zijn. Dat gezegd zijnde, is dit waarin te beleggen op lange termijn - enkel de beste opties die beschikbaar zijn.

1. Aandelen

Velen beschouwen aandelen als de beste langetermijnbelegging, aangezien deze in de loop der tijd heel bevredigende resultaten opgeleverd hebben. 

Gedurende een korte termijn aandelen in portefeuille hebben, kan een risico vormen en eerder zware verliezen met zich meebrengen. 

Op lange termijn echter optimaliseert men met aandelen het risico en neutraliseert men op de één of andere manier de vluchtigheid.

In welke aandelen beleggen op lange termijn?

Niet alle aandelen zijn dezelfde en het is essentieel de juiste keuze te maken: onder de aandelen op lange termijn zijn er de waardeaandelen, de kwaliteitsvolle aandelen met een solide basis en de aandelen die in de loop der jaren dividend uitbetalen.

2. Obligaties

Als het gaat over beleggingen op middellange termijn, kunnen we niet anders dan ook de obligaties vermelden die vooral aanbevolen zijn voor wie niet zoveel risico wil nemen. 

Met staats- of ondernemingsobligaties kan het kapitaal worden beschermd tegen inflatie en devaluatie, waarbij het rendement doorgaans echter lager is dan bij aandelen.

3. Gemeenschappelijke beleggingsfondsen en ETF's

Bij de beste langetermijnbeleggingen zien we ook de gemeenschappelijke beleggingsfondsen en de ETF's, waarmee men kan diversifiëren door verschillende assets en verschillende toetredingswijzen te kiezen, hetzij met één enkele oplossing, hetzij via een accumulatieplan.

4. Levensverzekering – Unit-Linkedverzekering

De beleggers op lange termijn beschikken met hun levensverzekering over een uitstekend instrument om zowel te sparen als te beleggen. 

Dat is met name het geval voor de Unit-Linkedverzekeringen, met als voordeel onder meer dat ze beter de trends op lange termijn volgen.

5. Goud

Goud is wellicht niet de ideale belegging om op termijn groei te verwezenlijken, maar het is zeker in staat om zijn waarde te bewaren

Dit instrument steek je in een portefeuille voor behoud van het kapitaal, maar ook voor diversificatie bij een langetermijnbelegging.

6. Cryptovaluta

Net zoals aandelen kunnen langetermijnbeleggingen in cryptomunten veel voldoening schenking: het hoge risico en de hoge vluchtigheid van deze assets kunnen onder controle gehouden worden door een plaatsing op lange termijn.

7. Vastgoed

Als we verder kijken dan het louter financiële kader, vinden we bij de beste langetermijnbeleggingen ook de beleggingen in vastgoed, die in de loop der tijd ook erg winstgevend zijn, maar vaak wel vragen om een hoog startkapitaal.

Waarom is een langetermijnbelegging een winnende keuze