25 augustus 2022

6 minuten lezen

Beleggingen en levensverzekeringen

Beleggen in een levensverzekering en uw doelen halen
FWU Expert Corner Logo

FWU - Expert Corner - FWU AG

  • Een levensverzekering als belegging

  • Een levensverzekering als aanvulling op het pensioen

  • Levensverzekering om de studies van de kinderen te financieren

  • Levensverzekering voor een noodfonds of toekomstig plan

In de loop der jaren hebben verzekeringsmaatschappijen hun productaanbod geleidelijk aan uitgebreid.

In het verleden volstond het om zich tot een verzekeringsmaatschappij te wenden om een instrument te vinden dat een dekking bood tegen onvoorziene of ongewenste gebeurtenissen. Maar we zien dit al enkele jaren drastisch veranderen.

Naast traditionele producten kennen ook nieuwe instrumenten een groot succes, vooral de instrumenten die niet alleen een bescherming tegen risico's bieden, maar waarmee ook kan worden belegd.

Een levensverzekering als belegging

Waartoe dient een levensverzekering?

Tot deze categorie hoort terecht de levensverzekering, waarmee dankzij haar kenmerken en veelzijdigheid aan de meest diverse behoeften van de klant kan worden voldaan.

De levensverzekering is een product waarmee u uw naasten tegen de negatieve gevolgen van een tragische gebeurtenis kunt beschermen, zoals een overlijden, ernstige ziekte of invaliditeit van een verzekerde.

Zoals eerder aangegeven, is de levensverzekering niet alleen een instrument om zich tegen bepaalde risico's te beschermen: ze kan ook de vorm aannemen van een levensverzekering voor sparen en beleggen.

Deze categorie omvat de verzekeringen van klasse III, waarin we de producten terugvinden waarvan de financiële inhoud gekoppeld is aan de markttendensen.

Niet-overdraagbaar, niet-beslagbaar, maar dat niet alleen

Het is helemaal niet onze bedoeling om in enkele lijnen de talrijke voordelen samen te vatten van een belegging in een levensverzekering. We willen het hebben over enkele levensverzekeringen die ons bijzonder interessant en overtuigend lijken.

Bovendien kunnen levensverzekeringen niet worden overgedragen, noch in beslag worden genomen; ze maken geen deel uit van de erfenis en zijn dus niet onderworpen aan successierechten.

Voeg daarbij ook nog eens andere fiscale voordelen voor de verzekeringnemer bij, zoals de belasting op meerwaarden uitsluitend op het ogenblik van de desinvestering en niet tijdens het beheer van het fonds. De begunstigden van de levensverzekering mogen op beide oren slapen.

pexels-shvets-production-7545217

Waarom op een levensverzekering intekenen?

Zoals eerder vermeld, is de levensverzekering een uiterst veelzijdig product, want u kunt er u niet alleen mee beschermen tegen bepaalde risico's, maar ook twee andere belangrijke doelstellingen bereiken: sparen en beleggen.Deze twee doeleinden van de levensverzekering worden als volgt bepaald:

Beleggen in een levensverzekering is in de eerste plaats belangrijk om zich te wapenen tegen slechte verrassingen die in de toekomst kunnen gebeuren.

Ten tweede kunt u met een levensverzekering een bepaald levensproject realiseren, door waarde te geven aan uw spaargeld.

Levensverzekeringen als beleggingen bieden inderdaad een mogelijk min of meer hoog rendement, dat de verzekeringnemer mag verwachten afhankelijk van zijn of haar risicobereidheid.

De levensverzekering is een sterk aan ieder afzonderlijk aanpasbaar product dat de klant kan 'bouwen', een beetje als een maatpak, door de eigen eisen en kenmerken zo goed mogelijk aan te passen.

De levensverzekering kan worden aangepast aan de leeftijd van de inschrijver, het inkomen, het risicoprofiel, om maar enkele belangrijke factoren te noemen.

Een ander recent voordeel van een levensverzekering is haar flexibiliteit, waarmee een verzekeringnemer ze nog vóór de vervaldag geheel of gedeeltelijk kan afkopen.

We moeten hierbij wel vertellen dat desinvesteringen gepaard kunnen gaan met min of meer grote boetes. Denk dus goed na en raadpleeg de voorwaarden in het contract.

Drie voorbeelden van beleggingsverzekeringen met haalbare doelen:

Zodra het doel en het instrument om het te halen is bepaald, in dit geval een levensverzekering, bestaat de volgende stap uit het specifiek kiezen van de kenmerken, voordelen en nadelen ervan.Door zijn veelzijdigheid is de levensverzekering een beleggingsinstrument dat geschikt is voor heel wat verschillende mensen en vereisten. Een beleggingsverzekering kan dus bijzonder nuttig zijn, ongeacht de leeftijd waarop men intekent.

Wie kan op een levensverzekering intekenen en waarom?

Een levensverzekering als aanvulling op het pensioen

We gaan uit van het voorbeeld van een nog jonge persoon, maar niet piepjong, laat ons zeggen tussen 25 en 40 jaar.

Iemand met deze kenmerken heeft nog geen lange beroepsloopbaan achter zich en het is waarschijnlijk dat die pas later op de arbeidsmarkt is gekomen dan anderen.

Hij kan dus misschien te zijner tijd aan zijn oude dag denken door een middel te vindenwaarmee hij op financieel vlak voor maximale gemoedsrust zorgt, zelfs wanneer hij met pensioen is.

Met andere woorden, deze persoon heeft een aanvullend pensioen naast zijn basispensioen nodig, en dit voor twee specifieke doelen: beleggen en sparen voor het pensioen.

Net als bij diverse vormen van aanvullend pensioen (onderhandelde pensioenfondsen, open pensioenfondsen, individuele pensioenplannen en al bestaande pensioenfondsen) kan het probleem worden opgelost met een beleggingsverzekering, waarmee na verloop van tijd een kapitaal kan worden vergaard om op de oude dag te gebruiken, zonder het risico te lopen op financiële dekkingsproblemen.

De persoon die vóór zijn 40ste intekent op een beleggingsverzekering, heeft het voordeel dat hij een tijdhorizon op lange termijn heeft, in de orde van ten minste 20 tot 25 jaar.

Hierdoor zijn we vooral zeker van een behoorlijk aantal stortingen en wordt er na verloop van tijd in contact gekomen met verschillende activa.

In de eerste jaren kunt u bijvoorbeeld kiezen voor agressievere en dus mogelijk rendabeler investeringslijnen, aangezien u met de beschikbare termijn optimaal kunt profiteren van de marktschommelingen door de negatieve periodes op te vangen en te verdragen.

Wanneer u de helft van de termijn nadert, kunt u bij dit type levensverzekering de belegging wijzigen en overschakelen op minder risicovolle activa om de behaalde winsten veilig te stellen.

Levensverzekering om de studies van de kinderen te financieren

Wie het niet nodig heeft om zijn toekomstige pensioen aan te vullen, kan intekenen op een beleggingsverzekering om een ander doel te halen.

Een ouder die zich zorgen maakt over de toekomst van zijn of haar kinderen beschikt over dit beleggingsinstrument om middelen te verzamelen om op een dag te gebruiken om hun universitaire of andere studies te financieren, of het nu om een master dan wel een buitenlandse ervaring gaat.

De ouder kan veel op voorhand bedragen beginnen te storten, maandelijks of op een ander ritme, wat een kleine spaarpot vormt die te zijner tijd kan worden aangewend.

De looptijd van de levensverzekering en het premiebedrag hangen af van de intekendatum van het contract. We hoeven niet te zeggen dat hoe vroeger wordt ingetekend, hoe winstgevender ze kan zijn.

In het algemeen moeten we erbij vertellen dat de beschikbare termijn voor het vorige voorbeeld om het gewenste doel te bereiken wat kort is.

Dat betekent een andere benadering van het product, met een lichte daling van het te dragen risico en misschien een stijging van de premie, in functie van het gewenste eindresultaat.

Levensverzekering voor een noodfonds of toekomstig plan

Een ander voorbeeld waarmee u beter begrijpt waarom het een goed idee is om in een levensverzekering te beleggen,of ten minste voor wie een specifieke behoefte heeft: de eenvoudige opbouw van een kapitaal waarmee een toekomstig project kan worden verwezenlijkt.

Hierbij is het mogelijk om op een levensverzekering in te tekenen om over financiële middelen te beschikken die voor de meest diverse zaken kunnen worden gebruikt.

Het is niet nodig om een specifieke behoefte te hebben wanneer u met de stortingen begint. Het doel kan louter het aanmaken van een noodfonds zijn dat u kunt gebruiken om een langetermijnproject te verwezenlijken.

U kunt bijvoorbeeld sparen voor het huwelijk van een kind, om het te helpen bij de start van zijn of haar activiteit of eenvoudigweg om de kinderen een kapitaal na te laten dat ze in de toekomst voor belangrijke projecten kunnen gebruiken. Kortom, er zijn voldoende redenen om in een levensverzekering te beleggen.

Forward Quant: het voorstel van Forward You

We wilden tegemoetkomen aan de meest gevarieerde vereisten van de klanten en hebben daarom bij Forward You nagedacht over een product waarmee diverse doelen kunnen worden behaald.

We hebben het over Forward Quant, de levensverzekering waarmee u op middellange of lange termijn kunt beleggen met een innovatieve aanpak.

Forward Quant berust op een vooruitstrevende technologie om het geld te beheren. Het maakt gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve algoritmen waarmee u toegang hebt tot opportuniteiten die door meer dan 400.000 activa op de wereldmarkt worden aangeboden.

Forward Quant: een intelligente aanpak van het risico

Bij Forward Quant wordt continu een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het financiële risico uitgevoerd om het maximum uit de belegging te halen.

Deze levensverzekeringpakt het risico inderdaad intelligent aan, met een beleggingsstrategie in drie fasen.

We beginnen met dynamische fase, waarin het risico groter om meer rendement te halen; daarna volgt de evenwichtige fase waarin de volatiliteit van de belegging minder uitgesproken is, om te eindigen met de voorzichtige fase,die de risico's maximaal beperkt zodat de eerder behaalde winsten veilig worden gesteld.

Goed om te weten

De levensverzekering is niet alleen een instrument om zich tegen bepaalde risico's te beschermen: ze is ook een spaar- en beleggingsinstrument.

Samenvatting

Maar waar dient een levensverzekering voor?

De levensverzekering:

  • dient om zich te beschermen, maar ook om te beleggen;

  • biedt diverse voordelen;

  • kan voldoen aan diverse vereisten;

  • zorgt voor een serenere toekomst.

Hebt u vragen als: welke soorten levensverzekeringen bestaan er? Wie is de begunstigde van een levensverzekering? Ontdek de antwoorden in onze speciale gids over de kwestie "wat is een levensverzekering"!